Zondag 23 juni
van 11.00 -1700 uur

Verkooptentoonstelling
Schilderijen
Harm Wagenmakers

Wij zoeken voor het nagelaten werk van Harm een tehuis.
Daarom worden zijn schilderijen, tekeningen, enzovoort,
tegen gereduceerd tarief te koop aangeboden.

ADRES: Cultuur- en Congrescentrum Antropia,
Cultuur- en Congrescentrum Antropia,Grote Tuinzaal
Hoofdstraat 8, Driebergen

Voor meer informatie: 
Klik hier

-------------------------------------------

De eerstvolgende themadag van Hans Stolp in Amersfoort is;
zaterdag 29 juni 2019
De weg naar liefde
Deze themadag is VOLGEBOEKT

Voor meer informatie klik hier

Voor inschrijving klik hier 

-----------------------------------------

Nieuwe artikelen
op onze website 
esoterischchristendom.nl
kijk daar onder Mededelingen
op de homepage of klik hier

 
       Eerstvolgende themadag
     
29 juni 2019
 
Deze themadag is volgeboekt

De weg naar liefde 

Hans Stolp

 In een reeks van levens op aarde hebben we ons stap voor stap de lagere liefde eigen gemaakt: die van het ego. Dat is een liefde die zich vooral richt op onze familie en vrienden en op degenen met wie wij ons verbonden voelen. Kijk niet neer op deze liefde: ook de lagere liefde is een echte liefde.Nu staan we op de drempel van de tijd waarin we ons de hogere liefde eigen moeten leren maken die ons door de Kosmische Christus gebracht is toen Hij incarneerde in de mens Jezus van Nazareth.Deze hogere liefde leert ons niet alleen het eigene lief te hebben, maar ook onze vijanden: zie Mattheus 5:43. De hogere liefde – die in de Bergrede beschreven wordt - is niet gemakkelijk en vraagt zelfoverwinning. Maar wie zich deze liefde met vallen en opstaan eigen maakt, groeit daarmee Jezus Christus tegemoet en wordt zijn zuster en zijn broeder.De hogere liefde is de enige kracht in het heelal die de mensheid kan bevrijden uit de sfeer van onmacht, angst en cynisme waardoor wij ons zo vaak omringd voelen.De liefde kent overigens ook de eigen grenzen en leert ons ook onszelf lief te hebben! Hebt uw naasten lief als uzelf.Op onze Thema-dag zullen we stilstaan bij de grote kracht van deze liefde:Liefde is de grootste kracht in het heelal. Zij is in staat conflicten te overwinnen en weet vijanden met elkaar te verzoenen.Liefde is nooit vanzelfsprekend: zij is een geschenk.Liefde is onuitputtelijk: hoe meer je ervan geeft, hoe meer je krijgt.Liefde gelooft in de waarheid, dus spreekt zij de waarheid.Echte liefde weet ook nee te zeggen. Want alleen het ja van iemand die ook nee kan zeggen, is betrouwbaar.Liefde houdt van mensen, zij gelooft in mensen en zij hoopt op mensen – ook al werd zij nog zo vaak teleurgesteld.Hoe maken we ons deze liefde eigen? Ook bij die vraag willen we op onze Thema-dag stilstaan.

Terug naar overzicht Themadagen

Site van Stichting De Heraut met informatie over esoterisch christendom en themadagen gegeven door Hans Stolp