De esoterische betekenis van Pinksteren 20160514

In het Evangelie van Johannes (hoofdstuk 20) vertelt Johannes dat Jezus Christus hem al op de avond van de eerste Paasdag de Heilige Geest schonk. Dat betekent dat op die dag het esoterische Pinksterfeest plaatsvond. En pas vijftig dagen later, op het huidige Pinksterfeest, ontvingen de andere leerlingen de Heilige Geest. Hoe zit dat, en wat is het geheim dat daarachter verborgen ligt?

In het verleden hebben wij ons als mens ontwikkeld van groepsziel naar individu. Het gevolg van dat individu worden is echter een toenemend individualisme, een beangstigende agressie en wijd verbreide onverschilligheid: alleen zo konden we zelfstandig worden en op eigen benen leren staan.

Maar hoe voorkomen we dat we als mensheid ten onder gaan aan die hardheid en zelfzucht? Hoe vinden wij een nieuwe verbinding met elkaar? Dat wordt alleen mogelijk doordat we met elkaar een zelfde geest gaan delen: een geest van eenvoud, liefde en respect.

Die geest ontvingen wij van Christus zelf op het Pinksterfeest. Maar zelfs de leerlingen begrepen pas een paar eeuwen na de Pinkstergebeurtenis wat er eigenlijk in het jaar 33 gebeurd is. Toen begonnen ze vanuit de geestelijke wereld anderen te inspireren om hen bewust te maken van het Pinkstergeheim.

Dat geheim delen we op de themadag met elkaar!

De esoterische betekenis van Pinksteren