De esoterische betekenis van het Thomas-evangelie 20161126

Leven met het Thomas-evangelie; een oefening in het lezen van gnostische teksten.

Het Evangelie van Thomas werd in 1945 met vele andere geschriften bij toeval gevonden in een kruik bij Nag Hammadi in Egypte. In dit mogelijk oudste Evangelie staan 114 uitspraken (logia) die aan Jezus worden toegeschreven en die Jezus in een totaal ander licht plaatsen dan de latere kerk ons voorhoudt.

De uitspraken van Jezus in dit Evangelie zijn veel kernachtiger dan de parallelle teksten in de vier Evangelien. Hiernaast bevat dit Evangelie vele uitspraken die nergens anders terug te vinden zijn. Het zijn juist deze uitspraken die handelen over de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Hier ontmoeten we een Jezus die zegt dat we het Koninkrijk Gods niet alleen buiten ons zelf moeten zoeken maar juist ook in ons zelf. Een Koninkrijk dat een ieder in het hier en nu kan betreden. Zelfkennis is hierbij het sleutelwoord. Op weg naar die zelfkennis komt de mens te staan tegenover zijn diepste wezen. Het omvormen van het gespleten zelf tot de hele totale mens, dat is een voorwaarde om het Koninkrijk Gods te betreden.

In de 114 uitspraken (logia) wordt op een vaak kernachtige en indringende manier beschreven welke obstakels genomen dienen te worden om tot zelfkennis te komen. De bezinning op de teksten van Thomas vraagt dus een andere manier van kijken en denken.

Op deze dag zullen we een aantal van deze wijsheidspreuken doornemen en kunnen we leren begrijpen wat de diepere betekenis is van deze teksten.

De esoterische betekenis van het Thomas-evangelie