De spirituele aspecten van orgaandonatie

De spirituele aspecten van orgaandonatie.
Orgaandonatie Waarom wel – Waarom niet?

Het wetsontwerp van D ’66 over orgaandonatie dat onlangs in de Tweede Kamer werd aangenomen, bestempelt ons allemaal tot potentiële orgaandonor, tenzij je bij het Donorregister hebt aangegeven dat je geen donor wilt zijn. Bij de vele discussies over dit thema (zowel in de pers als in de Tweede Kamer) viel op dat de spirituele aspecten van de orgaandonatie (bijna) nooit aan de orde kwamen. Willen we echter tot een zinvol besluit komen of we wel of geen donor willen zijn, is het belangrijk deze aspecten in onze overwegingen te betrekken.

–        Allereerst is daar het criterium van hersendood: als iemand hersendood is, maar zijn hart nog klopt en alle organen nog werken, mogen de organen volgens dewetgever weggenomen worden. Maar is iemand die hersendood is, wel echt dood? 

 

–        Organen blijken bovendien drager van ons geheugen te zijn. Veel donoren vertellen over andere gewoontes en zelfs andere karaktertrekken die ze na de transplantatie kregen. Hoe zit dat nu eigenlijk precies? En wat betekent het dat donoren vaak het gevoel hebben dat de geest van de donor nog in de buurt is en dat ze vaak zelfs het gevoel hebben dat er nog een aanwezigheid in hun lichaam is?

–        Een vraag die zelden gesteld wordt, is deze: wat betekent het afstaan van organen eigenlijk voor de donor zelf? Kan het zijn dat hij/zij daardoor naar de aarde getrokken wordt en moeilijk of misschien zelfs helemaal niet de weg naar de geestelijke wereld kan vinden?

Op onze Thema-dag willen we deze en andere, daarmee samenhangende thema’s overdenke

n en overwegen. Van harte hoop ik dat we mede door deze Thema-dag een bredere bekendheid kunnen geven aan een spirituele manier van denken over dit onderwerp.

De spirituele aspecten van orgaandonatie