De zeven Offers van Christus 20171118

Reeds in de Lemurische tijd begon Lucifer op de mens in te werken. Door zijn inspiratie (of influistering) bracht hij ons de mogelijkheid om ons op de lange duur van onszelf bewust te worden, zelfstandig te worden en op eigen benen te leren staan. Het was dus een belangrijk geschenk dat hij ons gaf!

De keerzijde van dit geschenk was echter dat Lucifer ons ook egoïstisch maakte. Dat egoïsme had ook toen al gevaarlijke kanten: het had in die oude tijden onze hele menselijke ontwikkeling en zelfs ons fysieke lichaam kunnen verstoren. Maar doordat de Christus in die tijd een offer bracht, maakte Hij het mogelijk onze ontwikkeling voort te zetten.

Zo zien we dat de Christus al in Lemurië een offer bracht om ons te helpen en onze geestelijke groei mogelijk te maken. Wij denken meestal dat de Christus pas bij de doop in de Jordaan neerdaalde op aarde en toen, bij zijn dood aan het kruis, het grote offer van Golgotha bracht. Maar aan dit offer zijn drie andere offers voorafgegaan. Op deze Thema-dag zullen we stilstaan bij deze drie voorafgaande offers.

Daarbij zal het duidelijk worden dat ieder mens op aarde tot op de dag van vandaag de vruchten plukt van deze vier verschillende offers van Christus. Ze vormen een geschenk dat iedereen ontvangt, of we nu in Hem geloven of niet. Maar wat zijn dan de geschenken die wij ontvangen hebben?

Een bezinning op de vier offers van Christus – de hoge Zonnegeest – doet ons ademloos van eerbied en verwondering staan: zo lang al worden wij geleid, gedragen en met een opofferende liefde omhuld! 

Het vijfde offer van Christus is onlangs volbracht in de etherische wereld. Daardoor werd de wederkomst van Christus mogelijk, ofwel zijn verschijning in de ethertische wereld.

Het zesde offer zal in de verre toekomst plaats vinden in de astrale wereld en de het zevende in het Devachan.

De zeven Offers van Christus