De twee Johannessen - Johannes de Doper en Johannes de Evangelist 20180324

Bij de laatste voordracht die hij gaf (in 1924) voordat hij ziek werd en stierf, vertelde Rudolf Steiner dat er een groot geheim is verbonden met de beide Johannessen: Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Het is, zei hij toen, voor de toekomst van de mensheid van onschatbare betekenis om ons van dat geheim bewust te worden. Wat houdt dat geheim dan wel in? Op deze thema-dag willen we ons daarop bezinnen!
Allereerst moeten we ons dit bewust worden: de beide Johannessen blijken de beide incarnatiestromen te vertegenwoordigen die we voortdurend in de bijbel terugvinden. We vinden ze al terug bij de twee kinderen van Adam en Eva: de broers Kaïn en Abel. Abel (de jongere broer) vertegenwoordigt de hemelse stroom, Kaïn (de oudste van de twee) de aardse. Steeds vinden we deze dualiteit terug: bij Salomo en zijn bouwmeester Hiram, maar ook bij Johannes de Doper (die de hemelse stroom vertegenwoordigt) en Johannes de Evangelist (die de aardse stroom vertegenwoordigt).Waarom viel de mensheid eigenlijk in deze beide stromen uiteen? Omdat het kwaad inmiddels zijn intrede had gedaan op aarde. Daardoor was het aardse leven aan de dualiteit ten prooi gevallen: goed én kwaad, licht én donker, hemel én aarde.
Ooit zal deze dualiteit weer overwonnen moeten worden en zal de mens de stap mogen zetten vanuit de wereld van de dualiteit naar de wereld van de eenheid. Bij de verbinding die 2000 jaar geleden op een heel bijzondere en geheimzinnige manier tussen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist ontstond, werd de basis gelegd voor die toekomstige wereld van de eenheid.
Het is dan ook op dit geheim dat de beroemde Tempellegende (bekend in kringen van Vrijmetselaars en Rozenkruisers) doelt. Dit geheim is zelfs zo groot, dat we mogen zeggen dat aan de voet van het kruis, waaraan Jezus Christus stierf, niet alleen Johannes de Evangelist stond, maar ook Johannes de Doper, hoewel hij toen al gestorven was… Iemand als de schilder Matthias Grünewald kende dit geheim nog, en daarom schilderde hij op zijn beroemde altaarstuk dat in Colmar (Frankrijk) te zien is, de beide Johannessen aan de voet van het kruis.
Wie zich innerlijk met dit thema verbindt, opent nieuwe wegen naar de toekomst!

De twee Johannessen – Johannes de Doper en Johannes de Evangelis