De Rozenkruisers en hun geheimen 20180331

De Rozenkruisers maken deel uit van het esoterisch christendom dat in het verleden steeds weer in verschillende vormen naar voren trad. Het begon met de Graalbeweging. Later zetten de Tempeliers op hun eigen manier dit werk voort. Nog weer later trad de Rozenkruiserstroming naar voren. Nu mocht zij het esoterisch christendom behoeden en op een nieuwe manier, passend bij de nieuwe tijd (die van de bewustzijnsziel) voortzetten.
In wezen is er weinig bekend over de Rozenkruiserstroming. De huidige informatie over de Rozenkruisers (zegt Karl Heyer) is een decadent aftreksel van hun ware identiteit. Pas door het werk van Rudolf Steiner is hun ware betekenis weer bekend geworden. Daardoor ontdekken we, hoe belangrijk de spirituele geschiedenis van de Rozenkruisers is, evenals de impulsen die zij de mensheid juist ook voor deze tijd willen meegeven.
De Rozenkruisers hebben daarnaast ook een stap gezet van de oude, christelijke inwijdingsweg naar de inwijdingsweg van de Rozenkruisers. Waarom deze stap zo belangrijk is voor deze tijd, zullen we op onze Thema-dag doordenken; ook zullen we zien, hoe de nieuwe inwijdingsweg van de Rozenkruisers er dan wel uitziet.

 De Rozenkruisers en hun geheimen