Rudolf Steiner: Wie was hij? En wat is zijn betekenis voor de mensheid? 20180609

Rudolf Steiner (1861 – 1925) was de vernieuwer van het esoterische christendom.
Als de grote dienaar van Christus in deze tijd heeft hij een nieuw inzicht in het mysterie van Jezus Christus mogelijk gemaakt, passend bij mensen van deze tijd. Het was zijn opdracht om de mensen op een nieuwe manier – bewust en met inzicht – met de geestelijke wereld in verbinding te brengen. In 1899 eindigde immers het Kali Yuga of het IJzeren Tijdperk en brak er een nieuw tijdperk aan dat het ons mogelijk zou maken weer ervaringen met de geestelijke wereld op te doen.

Rudolf Steiner: Wie was hij? En wat is zijn betekenis voor de mensheid?