20180929 Het Michaëlfeest

Er zijn zeven aartsengelen die elk ongeveer 350 jaar lang leiding mogen geven aan de geestelijke groei en ontwikkeling van de mensheid op aarde. In een vast ritme volgen zij elkaar op bij hun regentschap, zoals hun 350-jarige leiding genoemd wordt. Nu hebben de zeven aartsengelen ieder een groep mensen om zich heen die op aarde als het ware het kanaal zijn voor de impulsen van de betreffende aartsengel.

De belangrijkste van de zeven aartsengelen is Michaël. Ook hij kent een vaste groep medewerk/st/ers: mensen die tijdens zijn regentschap naar de aarde gaan om zijn impulsen te verwerkelijken. Deze mensen (wij dus, want tot deze groep behoren waarschijnlijk de meeste bezoek/st/ers van onze Thema-dagen) zijn al eeuwenlang met Michaël verbonden en zijn diep doordrongen van zijn inspiraties en impulsen. Samen met hem hebben we door de eeuwen heen een bijzondere reis gemaakt. Eerst waren we samen met Michaël op de zon, want Michaël is de grote Aarstengel van de zon waar hij de dienaar is van de Zonnegeest (die we in het Christendom kennen als de Christus).

Michaël liet ons zien, waarom hij de hoeder van de kosmische wijsheid was: omdat hij alle verschillende planetenwijsheden tot één universele wijsheid had omgevormd.

Samen met hem zagen we hoe de Zonnegeest zich tweeduizend jaar geleden op weg begaf naar de aarde en de zon verliet. Dat was een indrukwekkend grootse en kosmische gebeurtenis, waaraan we diep in onze ziel nog een herinnering bewaren.

We zagen hoe de Zonnegeest tot de Geest van de aarde werd: het raakte ons diep.

We zagen hoe de kosmische wijsheid Christus achterna ging naar de aarde en daar in de hoofden van de mensen langzaam tot intellectuele kennis werd.

En nu is in 1879 het nieuwe regentschap van Michaël begonnen. En dus zijn wij hier om kanaal voor zijn inspiraties en impulsen te zijn. Maar wat betekent dat en wat houdt dat in? Eén ding is duidelijk: Michaël heeft ons nodig; zonder ons kan hij zijn opdracht niet vervullen!

Het Michaëlfeest