20181006 Waarin Islam en Christendom verschillen

Dit onderwerp is de titel van het nieuwste boek van Hans Stolp. Op de achterzijde van de omslag staat de volgende tekst van hem:

‘Ik lijd onder het feit dat moslims en christenen steeds meer gescheiden en verdeeld raken. Ik lijd onder het onbegrip, het gebrek aan respect en de liefdeloosheid die kinderen van God elkaar aandoen. Ik lijd onder het gebrek aan eerlijkheid die het mogelijk maakt de verschillen helder en respectvol uit te spreken.’

In dit boek gaan we op zoek naar inzicht – en wel vanuit het perspectief van het oorspronkelijke, ‘esoterische’ christendom. Wat zijn de eigenlijke verschillen tussen christendom en islam? Want alleen inzicht kan leiden tot wederzijds begrip en respect voor elkaars standpunten. Alleen inzicht kan leiden tot een herstel van oprechte menselijkheid tussen moslims en christenen onderling.

Zowel de islam als het christendom kennen spirituele stromingen die laten zien dat het er om gaat de weg naar binnen te gaan. Daarom zei Mohammed al: de Koran heeft een buitenkant en een binnenkant. Volgens Mohammed gaat het erom door te dringen tot de meest verborgen binnenkant van de Koranwoorden. Dat geldt natuurlijk ook voor de Bijbel. Als zowel christenen als moslims zich de diepere, verborgen betekenis van hun geloof bewust worden, zullen zij daarin een brug naar een wederzijds respect en begrip vinden.

Op onze Thema-dag gaan we in op het onderwerp van dit boek. Dat is dringend nodig, want alleen inzicht kan leiden tot wederzijds respect en begrip.

Waarin Islam en Christendom verschillen