Aartsengel Michaël en de natuurwezens

Lieke Schwaiger – Dijkstra & Roland Schwaiger

Het is herfst, Michaëlstijd, niet alleen buiten in de natuur, maar ook moeder aarde is in de herfsttijd van haar bestaansontwikkeling gekomen.

Aartsengel Michaël heeft vanaf 1879 voor 350 jaar het regentschap over de aarde. Hij is het, die de sluier tussen de aardse werkelijkheid en de geestelijke wereld dunner maakt, waardoor het de mensheid mogelijk wordt naar het geestelijke toe te groeien. Hij leert ons om achter de levensprocessen in de dagelijkse werkelijkheid te kijken, te leren kijken voorbij de buitenkant. Niet het kijken met de ogen wordt hier bedoeld maar het leren aanvoelen van de geestelijke bedoeling die achter elk proces of elke ontwikkeling aanwezig is.

Wat vragen de natuurwezens van ons

We zijn het ons niet dagelijks bewust, maar ons hele leven is doorstroomd van elementaire wezens. Moeder aarde is een groot geheel van natuurwezens. Altijd en overal doorweven zij ons leven en onze zielen. Dus wij leven eigenlijk in het rijk van de elementaire wezens. Deze natuurwezens vragen nu aan ons mensen om kennis te nemen van hun aanwezigheid en hun werk. En dat niet alleen, ze vragen ons om deze kennis in ons hart te dragen en te behoeden met wijsheid. Net zoals de gnomen, de natuurwezens die bij het element aarde horen, dat doen. Zij behoeden de hele winter lang met al hun wijsheid de zaden die in de aarde liggen, opdat in het voorjaar alles weer kan ontkiemen en openbloeien. Zo zal ook kennis van de elementaire wezens, die wij mensen in ons hart dragen, het zaad zijn waarmee we een positieve aardeontwikkeling kunnen scheppen.

Drie impulsen uit de geestelijke wereld

Kennis, nemen we met ons hoofd op, want zonder hersenen kun je niet begrijpen. Pas als we warmte, enthousiasme en gevoel in deze kennis brengen, stromen hart en hoofd samen en begint kennis zich langzaam om te vormen tot innerlijk weten. De impulsen van Michaël en de Christus die in de etherische wereld zijn ingedaald, helpen ons om deze weg te gaan. Maar niet alleen de Christus en Michaël werken vanuit het etherische op ons in, ook de natuurwezens doen dat. Er zijn dus drie impulsen die de mensheid in onze tijd ter beschikking staan en die op ons inwerken om geestelijk te kunnen groeien.

Want de natuurwezens hebben niet alleen een groot verlangen om steeds maar scheppend bezig te zijn, ze verlangen er ook naar om verder te kunnen groeien om zo te kunnen evolueren naar een hogere trede op de evolutieladder. Zij wachten namelijk al zo lang op verlossing door de mens. Hun hoop is daarom geheel gevestigd op aartsengel Michaël die als geen ander in staat is de mensen aan te zetten tot denken met het hart. Door dit denken met het hart gaan we de natuurwezens weer zien zoals ze werkelijk zijn, als onmisbare scheppende wezens zonder wie er geen leven op aarde kan bestaan. Want wij mensen zijn een belangrijke schakel bij het vergeestelijken van moeder aarde. Met ons bewustzijn van het geestelijke kunnen wij alles wat op haar leeft naar een hogere trede op het evolutieplan brengen. 

Impulsen uit de wereld van de elementairen

Maar niet alleen Michaël helpt ons bewust te worden. Ook de natuurwezens werken met hun impulsen in op de mensheid. Zij vragen de mens om zichzelf te erkennen als een scheppend wezen om zo, net als zij, een levende verbinding te leggen tussen de geest en de materie. Elk op hun eigen en unieke wijze, passend bij het element waartoe zij behoren.

De aardewezens vragen ons om aardekracht te ontwikkelen. Dat kunnen we doen door kennis van het geestelijke in ons hart op te nemen, waardoor een innerlijk weten (wijsheid) ontstaat. En daarmee helpen we moeder aarde te vergeestelijken.

De waterwezens vragen ons om een nieuwe toekomst te dromen. Zoals zij door hun dromen de plantenwereld scheppen, vragen ze ons te dromen van een prachtige toekomst, voor onszelf (zonder ego-bedoelingen wel te verstaan) en voor de aarde. Niet om weg te dromen, maar om met daadkracht onze levensdromen te verwezenlijken, omdat we daarmee scheppende krachten voor een positieve aarde-ontwikkeling in werking zetten.

De luchtwezens vragen ons om net als zij te verlangen naar ons hogere zelf, waardoor we steeds meer licht kunnen laten uitstromen en, om dit licht ook te laten schijnen op de nog donkere plekken in onszelf.

De vuurwezens vragen ons mensen om door het louterende vuur heen te durven gaan, om onze ego-wil langzaam te kunnen omvormen en, ons over te geven aan het feit dat alles wat in ons leven gebeurt een geestelijke bedoeling heeft.

Verschillen tussen mensen en natuurwezens

Het essentiële verschil tussen een natuurwezen en een mens is dat wij mensen een geestelijk ik hebben en de natuurwezens niet. Zij worden aangestuurd vanuit de natuurwezen engelen-hiërarchieën om hun scheppingswerk te doen en hebben geen vrije keuze in hun doen en laten. Wij mensen hebben daarentegen een vrije wil, worden wel begeleid door engelen-energieën, maar zijn vrij om te doen en laten wat ons goeddunkt. Wat de natuurwezens aan morele impulsen uit hogere werelden ontvangen, moeten wij mensen door vallen en opstaan zelf ontwikkelen. Dat kunnen we doen door het gaan van de moderne inwijdingsweg, waarbij de lessen van het leven ons helpen bij het zuiveren van onze ziel.

Nu moeder aarde en alles wat op haar leeft langzaam doorschuift naar een hogere ontwikkeling, krijgen wij mensen met het groeien van ons geestelijk bewustzijn ook steeds meer verantwoordelijkheden te dragen en, zullen onze morele impulsen (gezuiverde zielenkwaliteiten) voor die wereld steeds noodzakelijker worden. Wij mensen zullen in geestelijk opzicht een nieuwe weg moeten gaan banen door te leren samenwerken met de wezens van de natuurrijken die onder ons staan: de dieren, planten en mineralen.

Een nieuwe vorm van helderziendheid

Bij het groeien in geestelijk bewustzijn worden we steeds gevoeliger. We hebben meer rust en stilte nodig in ons leven om impulsen uit te geest te leren aanvoelen. Ons hoofd zit ons zo vaak nog in de weg en dan denken we al gauw, dat wat ik nu voel, ‘dat kan toch niet waar zijn’ en weg is het contact. Maar het leren onderscheiden wat uit het hoofd komt en wat uit het hart, wordt tot een innerlijk weten en is de nieuwe vorm van helderziendheid waar wij mensen naar toe mogen groeien. Als je geraakt wordt in je hart door de schoonheid en de volmaaktheid van de natuur is er dus al een wezenlijk en diep contact met de natuurwezens.

Het gaat niet om de persoonlijke contacten met de natuurwezens. Het kan, maar is absoluut niet noodzakelijk. Het innerlijk weten en leren aanvoelen van de geest in alle dingen legt de verbinding tussen de geest en de materie. Daarmee maken we de dingen heel. En ieder mens kan hierin zijn eigen weg vinden.

Zo zijn er mensen die puur door hun liefde en aandacht de natuurwezens helpen. Er zijn mensen die kunnen spreken met de natuurwezens waardoor ze veel kennis kunnen doorgeven uit die wereld. Er zijn mensen die heling brengen in gebieden waar dat nodig is. Uiteindelijk kunnen we dit allemaal, want elke keer als we iets vol aandacht en in liefde doen, scheppen we een prachtige sfeer in de etherische wereld en leggen we een levende verbinding tussen de geest en de materie.

Meer informatie