Aartsengel Uriël, 

de aartsengel van de zomer

Don en Rinske Dugger

Aartsengel Uriël is een verheven aartsengel. Zijn naam betekent: Licht van God, vlam van God. Hij is ook de meester van de elementen. Zijn andere naam is bekend als Orifiël. Hij is een engel van Wijsheid met briljante ideeën, verbonden met de alchemie en de filosofie. 

Wanneer wij ons openstellen voor Uriël zal hij ons als individu helpen om een oplossing te vinden, in welke situatie wij ons ook bevinden. En als wij schilderen, schrijven, beeldhouwen of op een andere manier ons creatief bezighouden, helpt en inspireert hij ons. Maar niet alleen bij creatieve activiteiten, ook tijdens examens of bij zakelijke bijeenkomsten. Zijn hulp komt op scheppend, lichtende wijze tot ons. Het is bijzonder om die energie, die kracht van Uriël te ervaren en tot uiting te zien komen in ons dagelijks leven.

Uriël werkt als aartsengel die met God verbonden is (Licht van God, vlam van God). Zijn Lichtende gedachten stuurt hij ons toe via ons kruinchakra. Ze zijn voelbaar als een plotseling, flitsend, helder inzicht en als opkomende, goddelijk geïnspireerde ideeën. Hierdoor kan er een diep vertrouwen in het weten ontstaan.

Als mensen kunnen wij zo, verbonden met het hart, een diepe Liefde en Wijsheid ervaren en die uitstralen naar de mensen om ons heen. Een dergelijke ervaring kan ook zijn uitwerking op de omgeving hebben.

Het Licht/de Liefde van God, verbonden met Wijsheid, ervaren wij als een helder, rein denken. Als we dit denken met ons Hoger Zelf verbinden kunnen op deze wijze ontstane inspiraties, grote gevolgen hebben voor mensen, landen en volkeren. Als zaadje geplant kunnen ze immers iets nieuws laten ontstaan.

Onze kinderen1) hebben alle drie op de Vrije School gezeten. We hebben gezien op welke manier ze vaak individueel door de leraren benaderd werden en er regelmatig op verbazingwekkende wijze een oplossing gevonden werd (die duidelijk vanuit een plotseling helder inzicht ontstond), voor iets wat in de knoop zat bij het kind.

Voorbeeld 1

Omstreeks 1978 maakte er iemand een opmerking over ‘het belang van biografiek op antroposofische basis’.4) Dit idee voelde als een daad die uitgewerkt wilde worden. In de gesprekken die er daarna over ontstonden (tussen Don Dugger2) en Rinke Visser3) red.), vormde zich het beeld daarvoor een cursus te willen ontwikkelen om dit te kunnen realiseren. Deze kwam, op basis van denken, voelen en willen, tot stand en zo konden met eigen kwaliteiten, jaarlijks cursussen/workshops gegeven worden. 

Voorbeeld 2

In 1992 werd het Biografie Instituut, het Instituut voor Biografiek gesticht.2)3) Daar kon men opgeleid worden tot biografisch coach. Velen kregen er creatieve inzichten en zijn daardoor op weg geholpen. De weg van dit Instituut leidde vanuit de Vrije Hogeschool Driebergen naar verschillende plaatsen in Nederland en naar vele landen, waaronder Finland, Canada, Amerika, Roemenië en China. Hoewel ieder land een eigen volksziel heeft wordt door de levende inspiratie het hart van mensen aangeraakt. Door deze inspiratie ontstaan er zelfs Vrije Scholen!

Door bezieling in de praktijk te brengen, kun je de grote Kracht van aartsengel Uriël vanuit God zien en deze ook innerlijk ervaren. Het is daardoor dat als in een stroom van vertrouwen en overgave, de leiding van Hem zichtbaar geworden is.

Dergelijke initiatieven helpen ons mensen immers in een groter geheel samen te werken, in plaats van gericht te zijn op ons eigen, menselijke ego.

De aartsengel van deze tijd

Elke aartsengel heeft ongeveer 300 jaar invloed op mensen, volkeren, landen en op de aarde. Zo heeft de aartsengel Michaël in onze tijd invloed op ons en geeft hij ons leiding. Hij helpt ons met moed, kracht en duidelijkheid de innerlijke verbinding te leggen met ons hart, ons Hogere Zelf. En dat is, zeker in de chaos van deze tijd, niet gemakkelijk.

De aartsengel van Wijsheid

Zo is Uriël de aartsengel van Wijsheid. Toen de Christus – het Licht, het Woord van God – afdaalde naar de aarde, en zich met de mens Jezus verbond, was de aartsengel Uriël de leidende engel. 

In Jezus Christus kwamen de Wijsheid, de Vrede, het Licht en de Liefde samen.

De aartsengel Uriël was de grote Goddelijke Kracht van Wijsheid en Licht waardoor de nederdaling van de Christus kon plaatsvinden.

Kort voordat Jezus Christus de Kruisweg en de Kruisiging onderging – en de gehele indaling van de Christus zich zou voltrekken – , was Zijn lichaam bijna niet meer in staat het Christuswezen te dragen/in zich op te nemen. Dit vond plaats in de hof van Gethsemane. Hij was tot stervens toe diep bedroefd, en bad met de woorden: ‘Abba, Vader, bij u is alles mogelijk; neem deze kelk van mij; doch niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt’ (Markus 14:36 – Het Nieuwe Testament/Ogilvie). 

En op dat moment verscheen er een engel uit de hemel, die hem Kracht gaf.

Een engel gaf hem Kracht. Het is misschien wel duidelijk dat het de Grote Lichtende Kracht van Uriël is geweest?

Naar ons mensen toe is Uriël een geduldige engel. Hij is het die ons op onze ontwikkelingsweg zal begeleiden naar de volgende evolutie van de mensheid: naar Jupiter, Venus, Vulcanus en de nieuwe Saturnus, zoals Rudolf Steiner dat beschrijft in zijn voordrachten over de mensheidsontwikkeling. 

Op deze manier is er ook een verbinding met onze eigen beschermengel.

Bijzondere gebeurtenissen onder leiding van de aartsengel Uriël:

  • inspireerde Noach om de ark te bouwen;
  • was in het Oude Egypte bekend als de God van de Wijsheid, genaamd Thot;
  • heeft de Rode zee geopend voor Mozes en de Israëlieten die door de Farao achtervolgd werden – hij gaf hen een kans om tussen de hoge wateren door te laten gaan en hen op deze manier te beschermen – zij waren het uitverkoren volk waarin uiteindelijk Jezus bij geboren zou worden;
  • is de aartsengel van het Amerikaanse continent, waarheen in de afgelopen eeuwen vele mensen uit verschillende landen naar toe zijn verhuisd;
  • was de aartsengel van de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen.

Noten redactie

  1. Eén van hen draagt als tweede naam de naam Uriël.
  2. Don Dugger heeft 10 jaar als docent en studieleider op de Vrije Hogeschool in Driebergen gewerkt. Hij is de initiator van de antroposofische scholingscursus. Samen met Rinke Visser heeft hij aan het begin van het Instituut voor Biografiek gestaan.
  3. Rinke Visser (1939) is een van de grondleggers van het Instituut voor Biografiek en nauw verbonden met de oorsprong van het biografiewerk. De laatste jaren gaf hij wereldwijd cursussen en Masterclasses.
  4. Biografiek zet je aan het werk met creatieve werkvormen als vertellen, schrijven, dichten, verbeelden en tekenen. Zo kun je uitdrukking geven aan levenservaringen en ze bezien vanuit een biografisch kader. Dat geeft nieuwe, betekenisvolle inzichten. Rinke Visser zegt het volgende over wat biografiek is: ‘Vertaald betekent het ‘levensloopkunde. Het is een wetenschap die zich richt op hoe het geestelijke wezen van de mens zich uitspreekt in zijn biografie; om dat wezen te leren verstaan. Maar we staan nog maar aan het begin. Rudolf Steiner is mijn leermeester in het verder ontwikkelen van de gevoeligheid voor deze essentie van het mensenleven’.