Alleen mijn hart

Alleen mijn hart kan ik je geven.

Niets dan een hart dat ontroering kent

en dat vertederd wordt door de rimpel

in een oud gezicht, of door een glimlach

op het gezicht van een spelend kind.

Niets dan een hart heb ik je te geven.

Een hart dat geraakt wordt door

een stil gebaar van liefde, of door

een zonnestraal die door de wolkenlucht

heen breekt en ons verwarmt.

Alleen mijn hart heb ik je te geven,

een hart dat zelf zo dikwijls geen

antwoord weet op het lijden van de ander.

Een hart dat in liefde en stilte

de pijn van de ander meedraagt.

Alleen mijn hart kan ik je geven.

Hans Stolp