Alsjeblieft, zeg ja!

De Geest van de hoogste Liefde die in de meest verheven

wereld van het licht woont, ver weg verborgen voor ieder mensenoog, besloot lang geleden om in eigen wezen

naar de aarde af te dalen. De mens dreigde aan zijn eigen

agressie en egoïsme ten onder te gaan, en geen enkel

mens was in staat dat lot te keren.

Alleen de hoogste Liefde zelf was daartoe in staat.

Dus daalde Hij af door alle geestelijke werelden

om zich uiteindelijk in een mens op aarde te belichamen.

Hij werd mens, hij wérd lichaam.

Toen hij stierf, werd zijn dode lichaam in de aarde

gelegd, als een zaad dat in de aarde langzaam ontkiemen

gaat. En wat toen, heel langzaam, begon te ontkiemen,

in een aardse vorm, was de Liefde zelf.

Het is deze Liefde, deze Geest die nu, in onze tijd,

de strijd zal aangaan met alles wat verhardend inwerkt

op de aarde en de mensen.

Maar daartoe heeft de Geest ons nodig als kanaal:

alleen door ons heen kan de Geest werkzaam worden,

de aarde helen en ons genezing brengen.

Maar als de Geest van de Liefde dan eindelijk

zijn zegenrijke werk begint, zullen onze kinderen een

vorm van onderwijs krijgen, waarin de sprankelende

geest die in hen leeft gevoed en geëerbiedigd wordt.

Niet langer zullen diploma’ s centraal staan,

maar de vraag hoe de Geest zijn Liefde in deze kinderen

kan laten oplichten.

Als de Geest zijn zegenrijke werk begint,

zullen mensen anders omgaan met elkaar.

Niet langer zal ons ego onze toon bepalen,

maar onze woorden zullen respectvol en vol liefde zijn.

Als de Geest zijn zegenrijke werk begint, zullen wij anders

met de aarde en de mensen omgaan.

Landbouw wordt weer heilige arbeid: het werken met

de stille krachten van de Geest die in de aarde leeft.

De dieren worden weer onze jongere zusters en broeders

die onze liefde behoeven.

De Geest wil erkend, gezien en geëerbiedigd worden:

wil jij je omvormen en zuiveren,

wil je jezelf zijn liefdeskracht eigen maken?

Wil je worden tot kanaal voor de Geest?

De Geest heeft je nodig, juist nu, juist in deze tijd.

Als je innerlijk ja zegt, zal de Geest zelf jou met zijn

liefdeskracht vervullen en tot kanaal omvormen.

Alsjeblieft, zeg ja, want de Geest heeft ook jou nodig.

Hans Stolp