admin

Esoterische geheimen in de bijbel – aflevering 5

De Proloog Johannes, de grote ingewijde, de schrijver van het Evangelie en de Ziener van Patmos, het eiland waar hij zijn grootse visioenen ontving, is mij lief. Hij speelt in mijn innerlijke leven een grote rol, evenals zijn beide geschriften, het Evangelie van Johannes en De Openbaring van Johannes. Het zijn geschriften die een steeds diepere betekenis […]

Esoterische geheimen in de bijbel – aflevering 5 Read More »

Jij, mijn lief

Jij, mijn lief, die leeft in het landvan licht, aan de overkant van de dood,met heel mijn hart hoop ik dat jeer gelukkig bent. Ik bid elke dagdat de engelen je wegwijs zullen makenen dat je daar een echt thuis zult vinden. Jij, mijn lief, die leeft in het landvan de ware vrede, ik bid

Jij, mijn lief Read More »

Christian Rosenkreutz

Vanuit de verborgenheid treedt hij dezer dagenstap voor stap naar voren: hij, die in stiltede grote transformatie die wij doorleven, begeleidt.Een grote gevoeligheid kenmerkt zijn wezenen genezend is de warmte die van hem uitgaat. Hij is de geestelijke leider van dit tijdperk. Riddervan Christus wordt hij genoemd. En zij, die hemin de voorbije eeuwen in

Christian Rosenkreutz Read More »

Van Atlantis tot nu

Toen ik in Atlantis leefde, mediteerde ikop het beeld dat de priester in mijn harthad neergelegd. Het beeld van de mens,de toekomstige mens. Zo zal je lichaameruit gaan zien, ooit, in de verre toekomst,zei de priester: dat is de mens die jij wordt. Later, toen ik na de ondergang van Atlantisleefde in India, liet de

Van Atlantis tot nu Read More »

Het visioen van Johannes

Johannes, jij die op vele iconen voortleeft,je kijkt ons zo ernstig, maar ook zo liefdevolaan, alsof je hoopt dat wij nu dan eindelijkzullen gaan begrijpen wat jou drijft en inspireert.  Op al die iconen zie ik, hoe jij naar binnenluistert en daar het woord van de Geest verneemt.Ik zie, hoezeer je de stilte lief hebt,

Het visioen van Johannes Read More »

Al die levens die ik leefde

Soms is het, als kijk ik van verrenaar mijzelf. Ik zie mezelf bewegen,lopen, praten. Het is, als kijk iknaar een vreemde die daar, op aarde,lijkt opgesloten in zijn eigen leven.  Met een glimlach vol mededogenkijk ik naar die vertrouwde vreemdedie zich zo druk maakt dat hij niet schijntte merken dat de wereld zo veel groter

Al die levens die ik leefde Read More »

Nu ik ouder word

Nu ik ouder word en meer en meer besefdat het leven eindig is, begin ik wat vakerterug te kijken naar hoe het was en hoe mijn levenging: wat héb ik veel gezien, doorvoeld en beleefd! Ongemerkt zijn ze er soms ineens: de beeldenvan vroeger, beelden van wat allang voorbij is,maar wat nog steeds in haarscherpe

Nu ik ouder word Read More »