admin

Als je gaat sterven….

Als je gaat sterven, kijk dan terug op het leven dat achter je ligt. Herinner je de momenten waarin je een stille hulp voelde en waarin je ervaren mocht  dat je geleid en gedragen werd. Ook nu zul je die stille kracht mogen ervaren: zij draagt je straks vol liefde, zacht en teder, het nieuwe […]

Als je gaat sterven…. Read More »

Pasen

begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde Margarete van den Brink De christelijke feestdagen Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren kunnen we op verschillende manieren benaderen. We kunnen ze beschouwen als specifieke religieuze gebeurtenissen in het jaar die ieder een eigen thema hebben en in zekere zin los van elkaar staan.  We kunnen ze

Pasen Read More »

Pasen

begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde Margarete van den Brink De christelijke feestdagen Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren kunnen we op verschillende manieren benaderen. We kunnen ze beschouwen als specifieke religieuze gebeurtenissen in het jaar die ieder een eigen thema hebben en in zekere zin los van elkaar staan.  We kunnen ze

Pasen Read More »

Het wonder van Pasen

Aan het kruis, in de volle openbaarheid, en toch ongezien door de vele omstanders, voltrok zich een groot wonder. Jezus Christus was stervende,  Hij doorleed de diepste eenzaamheid die ooit een mens doorleden heeft – en tegelijk vond in stilte, ongezien, dat ongekende wonder plaats. De allerlaatste lichaamscellen van Jezus Christus  werden door de hoge

Het wonder van Pasen Read More »

Pasen: de Opstanding

Hans Stolp Een hoger denken is noodzakelijk Het wonder van Pasen: de opstanding van Jezus Christus uit de dood, is het hart en de eigenlijke bron van het christelijk geloof. Maar het is ook een groot mysterie en voor de moderne mens onbegrijpelijk. Hoe kan het fysieke lichaam van een mens nu opstaan uit de

Pasen: de Opstanding Read More »

Opstaan uit de dood

U, Christus, U daalde vanuit de hoogste geestelijke werelden af naar de aarde. U kwam vanuit het volmaakte licht en daalde af naar een wereld waarin angst en dood regeren. Uw weg naar de aarde was een weg vol offers die U bracht uit liefde voor ons. Op aarde belichaamde U zich in een mens,

Opstaan uit de dood Read More »

Het geheim van Pasen in deze tijd

HANS STOLPDe tweevoudige opstandingToen ik in het verleden als pastor in het ziekenhuis werkte, waren er mensen die mij spontaan begonnen te vertellen over een bijzondere ervaring die zij hadden opgedaan: een ontmoeting met Christus. De verhalen die zij daarover vertelden raakten mij diep; ik ervaar ze tot op de dag van vandaag als een

Het geheim van Pasen in deze tijd Read More »