Een nieuw boek

Rudolf Steiner en Joahnnes

Rudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur, en Johannes, leerling van Jezus Christus, hadden beiden in hun
eigen tijd de opdracht om het esoterische christendom aan de mensheid door te geven. Hun gezamenlijke opgave maakte dat zij twee gezworen vrienden werden.

Hans Stolp beschrijft hoe Rudolf Steiner steeds meer verbonden raakte met Johannes. Zo kreeg hij een diepgaande verbinding met de visioenen die Johannes schouwde, en die hij beschreef in het Bijbelboek De Openbaring van Johannes. Ook mocht hij door de ogen van Johannes kijken naar wat deze tweeduizend jaar geleden beleefde tijdens de kruisiging, de dood en de opstanding van zijn geliefde Meester. Hierdoor begreep hij waarom die gebeurtenis het Keerpunt der Tijden was, het moment waarop de mensheid begon aan een hele nieuwe ontwikkelingsweg.

Johannes beschreef die weg in beelden, Steiner in de taal van vandaag. Zonder hen zouden wij niets begrijpen van het leven op aarde, van de opdracht die wij te vervullen hebben en van de nieuwe ontwikkelingsweg die wij mogen gaan. Het is de bedoeling om die weg bewust te gaan; met inzicht, met liefde en met vreugde. Dit boek wil hiertoe een steun zijn.

 

Uitgever: AnkhHermes

Prijs: € 18,50

ISBN/EAN:  978-90-202-2064-3

Bidden en/of mediteren in de Kerstnacht

Het is inmiddels een vaste traditie geworden: om op Kerstavond (24 december dus), ’s avonds om elf uur gezamenlijk te bidden en te mediteren, en om ons in stilte, waar we ook zijn, met elkáár te verbinden, met de diepste kern in ons zélf en met Christus.
Ook dit jaar willen we al onze lezeressen en lezers weer uitnodigen met ons mee te doen: steek op Kerstavond – de avond voor Kerst dus – om elf uur een kaars aan en bid of mediteer in stilte.

Waar je ook bent, in je eigen huis, bij familie of vrienden, trek je even terug in stilte, of nodig je vrienden en familie uit mee te doen. Word innerlijk stil, bid om de geboorte van de innerlijke Christus, bid om het licht van de vrede, en vóel, hoe je op dat moment verbonden bent met een grote kring van biddende en mediterende mensen. En besef daarbij dat de geestelijke kracht van onze verbinding genezend uitwerkt op de aarde en de mensheid. Want elk jaar is het zo voelbaar: de geestelijke en verwarmende kracht van die onzichtbare kring van mensen die zich verbinden met elkaar en met Christus.
Spreekt dit je aan, weet dan dat je van harte uitgenodigd bent om deel te nemen aan ons/onze jaarlijkse Kerstgebed/Kerstmeditatie.

Elk jaar weer vind ik deze gezamenlijke meditatie een heel bijzondere ervaring, want onze onderlinge verbondenheid is op dat moment zo voelbaar. Het lijkt, alsof de verbinding met de geestelijke wereld juist door die onderlinge verbondenheid ook zo sterk voelbaar is.

Ik hoop van harte dat we ook dit jaar deze ervaring van verbondenheid met elkaar en met de geestelijke wereld op Kerstavond weer mogen opdoen!

Hans Stolp

Lezingen op cd

Van een groot aantal lezingen van Hans Stolp zijn cd’s uitgebracht. De cd’s zijn
te bestellen bij Stichting Dichterbij Dan Ooit te Maastricht, via:
vrouenraets1@outlook.com – IBAN: NL31 INGB 0004707163 – tel.: (043) 35 20 310.
Wilt u bij betaling duidelijk uw naam en adres vermelden en ook duidelijk aangeven
welke cd’s u bestelt? De verzendkosten bedragen € 3,- voor 1 of 2 cd-doosjes.

Bidden en/of mediteren in de Kerstnacht

Het is inmiddels een vaste traditie geworden: om op Kerstavond (24 december dus), ’s avonds om elf uur gezamenlijk te bidden en te mediteren, en om ons in stilte, waar we ook zijn, met elkáár te verbinden, met de diepste kern in ons zélf en met Christus.
Ook dit jaar willen we al onze lezeressen en lezers weer uitnodigen met ons mee te doen: steek op Kerstavond – de avond voor Kerst dus – om elf uur een kaars aan en bid of mediteer in stilte.

Waar je ook bent, in je eigen huis, bij familie of vrienden, trek je even terug in stilte, of nodig je vrienden en familie uit mee te doen. Word innerlijk stil, bid om de geboorte van de innerlijke Christus, bid om het licht van de vrede, en vóel, hoe je op dat moment verbonden bent met een grote kring van biddende en mediterende mensen. En besef daarbij dat de geestelijke kracht van onze verbinding genezend uitwerkt op de aarde en de mensheid. Want elk jaar is het zo voelbaar: de geestelijke en verwarmende kracht van die onzichtbare kring van mensen die zich verbinden met elkaar en met Christus.
Spreekt dit je aan, weet dan dat je van harte uitgenodigd bent om deel te nemen aan ons/onze jaarlijkse Kerstgebed/Kerstmeditatie.

Elk jaar weer vind ik deze gezamenlijke meditatie een heel bijzondere ervaring, want onze onderlinge verbondenheid is op dat moment zo voelbaar. Het lijkt, alsof de verbinding met de geestelijke wereld juist door die onderlinge verbondenheid ook zo sterk voelbaar is.

Ik hoop van harte dat we ook dit jaar deze ervaring van verbondenheid met elkaar en met de geestelijke wereld op Kerstavond weer mogen opdoen!

Hans Stolp