Brief aan mijn Engel

Jij, mijn geliefde Engel, 

Hoe ouder ik word, hoe meer ik als vanzelf – tussen de bedrijven door – met jou begin te praten. Ik praat met jou als ik boodschappen doe bij Albert Heijn. Ik praat met jou als ik luister naar iemand die gevangen zit in een onpeilbaar verdriet en niet weet hoe daaruit te komen. Ik vraag jouw hulp op momenten dat ik mij zo machteloos voel, omdat ik mijn geliefden de pijn en het verdriet niet kan besparen, waar zij doorheen moeten.

Alleen al het feit dat ik even met je kan praten, werkt bevrijdend. Ik voel al pratend jouw betrokkenheid en jouw liefde. Ik weet heus ook wel dat je mij verdriet en pijn die tot onze levenslessen en ons levenslot behoren, niet mag afnemen. Maar ik voel dat je afdaalt tot in mijn onmacht en die met mij deelt.

Ik weet: je was er altijd voor mij; je deelde mijn pijn en onmacht en nam die in je op. Engelen nemen immers het wezen van de ander in zichzelf op om zich zo met hen te verbinden. Daardoor werd het leven voor jou niet gemakkelijk: de zwaarte van mijn aardse leven leek soms het licht van de geestelijke wereld dat in jou leeft, van zijn glans te beroven. Toch bleef je in mij geloven, dwars door alles heen. Niemand is mij ooit zo trouw gebleven als jij.

In jou en in alle Engelen leven de grootste kosmische geheimen. Zo bewegen jullie ritmisch mee met de bewegingen van de kosmos. De reidans is jullie geliefkoosde manier om dat ritme tot uitdrukking te brengen. Hier op aarde zijn het een paar begaafde dansers en danseressen die iets van jullie soepelheid, jullie bewegingskunst en jullie ritmische vermogen tot uitdrukking weten te brengen. Altijd weer kijk ik geboeid naar hen: het is, alsof ik in hun bewegingen jullie wezen herken.

Jij, mijn Engel, je staat in een directe verbinding met de hogere Engelen: hun wijsheid, hun liefdeskracht en hun scheppingskracht stroomt tot in jouw diepste wezen door. Daardoor komt het, denk ik, dat ik mag zien hoe een onvoorstelbare wijsheid in jou stap voor stap tot een steeds grotere liefde rijpt.

Maar jij en alle Engelen danken die krachten van wijsheid en liefde ten diepste aan de komische Christus, het ware Wezen van de Liefde dat jullie bezielt, doorstroomt en levenskracht schenkt. Waar wij mensen op aarde een Engel ontmoeten, ontmoeten wij in die Engel Christus zelf. En het is zijn kracht die ik altijd weer in jou mag beleven, als ik jouw nabijheid ervaar. 

Jij, mijn Engel, ik weet dat jij een speciale verbinding hebt met de grote Aartsengel Michaël. Dat weet ik omdat je zo voelbaar het verlangen in mijn hart neerlegde om de geheimen van Michaël te mogen doorgronden en doorvoelen. Nu staan wij samen in zijn dienst en geef je mij keer op keer een nieuw inzicht in zijn wezen. Dankjewel daarvoor!

Jij, mijn Engel, je bent daarnaast ook een Christus-engel: je staat met een diepe vreugde in zijn dienst en wordt bezield door het verlangen zijn wezen in mijn hart neer te leggen. En steeds als er een gevoel van verwondering door mij heen gaat over de grootheid van het goddelijke plan, ben jij intens gelukkig. Want die verwondering heeft Christus nodig: zij is het gewaad waarmee de Christus zich bekleedt als Hij aan ons mensen verschijnt. 

Sommigen van jouw broeders of zusters – Engelen kennen geen onderscheid in sekse – brengen in deze tijd een groot offer: zij incarneren als mens op aarde. Dat is een groot offer. Want omdat ze geen enkele aardse ervaring hebben – alleen maar hemelse kennis, wijsheid en liefde – voelen ze zich een vreemdeling op aarde. Ze worden gepest, niet begrepen en afgewezen. En omdat ze geen rationele kennis bezitten, maar alleen levende harte-wijsheid worden ze dikwijls ook voor dom gehouden.

Toch brengen zij dat offer van een voortdurende afwijzing uit liefde voor ons mensen. Want wij mensen zijn leven na leven zo zwaar geworden, zo aards; we lijken zo langzamerhand al onze speelsheid en lichtvoetigheid te zijn kwijtgeraakt. Daarom dalen Engelen tot op de aarde af en incarneren in ons midden om de mensen met wie ze zich verbinden een impuls van lichtvoetigheid, van speelsheid en van een hemelse creativiteit te schenken. Dank jullie wel voor de offers die jullie daarvoor moeten brengen!

Jullie Engelen denken niet, maar weten. Jullie hebben geen woorden nodig, maar schenken jullie weten direct van hart tot hart. Jullie delen immers alles met elkaar: dat is jullie wezen. Daarom mogen we zeggen: jullie bezitten niets, helemaal niets, maar delen alles.

Ook kennen jullie geen gescheidenheid – en dus ook geen gevoelens van eenzaamheid, het gevoel in de steek gelaten te worden of afgewezen te worden. Jullie zijn waarlijk één. En het is die eenheid, waartoe jullie ons zo graag willen leiden. Daarom, mijn Engel, help je mij onvermoeibaar alle vooroordelen te overwinnen die scheiding brengen tussen mij en de ander.

Lieve Engel, ik wil je uit de grond van mijn hart bedanken voor al je liefde en je trouw. Ik bid dat ik met mijn misstappen, de vele fouten die ik maakte en met mijn gesloten oren die jouw impulsen niet opmerkten, jouw ontwikkeling niet in de weg gestaan heb. 

Daarom bid ik dagelijks voor jou dat jij zozeer mag groeien in liefde en vertrouwen, dat je eens zult worden opgenomen in de rijen van de Aartsengelen. Dat is mijn diepste wens voor jou.

Lieve Engel, straks, als ik door de poort van de dood heen ga en terugkeer naar huis, zul jij daar staan en mij opwachten. Je zult me vol liefde omhelzen en bij die omhelzing zal ik voelen: ik ben thuis, eindelijk thuis. 

Je zult me laten voelen dat ik op al de pijn, de onmacht en de eenzaamheid van het aardse leven een diepe winst mocht behalen: die van een groter begrip en van een toegenomen liefdeskracht. Ook zul je me laten zien hoe ik met mijn aardse leven mocht bijdragen aan het Goddelijke Plan op aarde. Als je me dat laat zien, zal ik heel intens de vreugde voelen dat ik – die mezelf vaak zo’n klein en onbetekenend mens voel – daaraan mocht meewerken. En alles wat op aarde zo donker was, zal vervloeien – en wat rest zal een kosmische vreugde en liefde zijn.

Daarna zal ik vol vreugde met jou mogen dansen in het stralende, warme licht van de geestelijke wereld en we zullen met onze dans het kosmische ritme weerspiegelen. En al jouw vrienden en vriendinnen zullen ons daarbij omringen en ons verwarmen met hun liefde. Het is dat grootse uitzicht dat mij steeds weer bemoedigt en kracht geeft.

Lieve Engel, ik ben zo blij en jou zo dankbaar dat je mijn aardse leven met mij wilt delen en dat je altijd, elke dag, bij mij bent. Vaak zie ik je niet, voel ik je niet en denk ik niet aan jou. En toch ben je er en schenkt mij voortdurend je inspiratie, liefde en kracht. Daarvoor dank ik je met heel mijn hart.