Christian Rosenkreutz 20191116

Christian Rosenkreutz is een incarnatie van Johannes, de geliefde leerling van Jezus Christus. Hij is een van de grote Meesters en werd genoemd naar zijn grote liefde, Christus. Heel zijn leven stond in zijn dienst. Daarom werd hij ook wel Ridder van Christus genoemd. Hij leefde van 1378 – 1484 (en werd dus 106 jaar!) Honderdtwintig jaar na zijn dood werd zijn graf gevonden in het geheime centrum van de Rozenkruisers in Duitsland. Op de deur van de grafkamer stond: Na honderdtwintig jaar zal ik geopend worden.

Christian Rosencreutz werkte in het verborgene om de toekomst voor te bereiden, met name onze tijd. Daarom is het belangrijk ons innerlijk met hem en zijn levensopdracht te verbinden. Hij wil ons (onder meer) leren hoe wij de inzichten van het esoterisch christendom kunnen toepassen op het dagelijks leven. Daardoor werd hij degene, die onze aandacht richt op biologisch – dynamische landbouw, op een geneeskunde, die rekening houdt met de geest en ga zo maar door.

In zijn vorige leven kreeg hij als jong mens een bijzondere en eenmalige inwijding: aan deze inwijding kunnen wij aflezen dat hij werkelijk een van de grootste onder de Meesters is.

Het geschenk dat Christian Rosencreutz ons geeft, is dit: dat hij ons een nieuwe weg van geestelijke groei schenkt die juist voor deze tijd zo belangrijk is: de weg van inzicht. Deze is daarom zo belangrijk omdat de huidige mens de mysteriën van Christus wil kunnen begrijpen om die innerlijk in zich te kunnen opnemen. Christian Rosencreutz geeft ons de inzichten die we daarvoor nodig hebben.

Christian rosenkreutz 2019 ei

Christian Rosenkreutz