Aflevering 2 – 20 maart 2020

De corona-crisiscrisis neemt toe

De corona-crisiscrisis neemt toe: niet alleen het aantal zieken en het aantal doden, maar ook de stress en de onrust. Verpleeghuizen sluiten hun deuren zodat degenen die daar verpleegd worden geen bezoek meer krijgen van hun geliefden.

Maar gelukkig kunnen we ook iets anders waarnemen: dat ook de solidariteit en de betrokkenheid van mensen op elkaar groter wordt: veel mensen zien naar elkaar om en het lijkt alsof deze crisis onze sluimerende liefdeskrachten wakker roept.

In Italië begonnen de mensen uit dankbaarheid op hun balkon te klappen voor de vele gezondheidswerkers. Dit initiatief werd door vele landen overgenomen, ook door Nederland. Zelfs het koninklijk gezin klapte mee. Ook allerlei andere initiatieven worden vaak spontaan genomen om anderen bij te staan: hartverwarmend.

Velen beginnen te beseffen: in een tijd als deze zijn dankbaarheid, liefde en oprechte aandacht krachtige wapens.

Ook onze creativiteit neemt toe: mensen zoeken allerlei wegen om toch met elkaar verbonden te blijven. Bijvoorbeeld door via de telefoon samen naar een televisieprogramma te kijken, de ene in het verpleeghuis, de ander thuis.  Het is maar één voorbeeld van de vele initiatieven die gemeld worden. Het lijkt alsof deze crisis dus ook positieve krachten oplevert: alsof we op het donker van deze tijd bijzondere lichtkrachten veroveren.

Het is belangrijk om nuchter en rustig te blijven. Want als je luistert naar al die deskundigen op de tv en je kijkt naar de draconische maatregelen die getroffen worden, zou je denken dat we door de grootste ramp aller tijden heengaan. Maar zo is het niet.

De internist Friedwart Husemann uit Oldenburg in Duitsland – hij is antroposofisch en homeopatisch arts – schrijft laconiek: Als u zich gezond voelt en denkt dat u een griep gemakkelijk kunt doorstaan, dan zult u zeker ook een infectie met het corona-virus overleven. Net als veel andere artsen ziet hij de infectie met het corona-virus als een griepvariant. Voor de meeste mensen – zeggen zij – verloopt deze infectie dan ook zonder complicaties, net als bij (een gewone) griep.

Het verschil met een gewone griep is dat het corona-virus sneller dan bij een doorsnee griep grote aantallen mensen infecteert. Daardoor loopt de gezondheidszorg het risico overbelast te raken en bestaat het gevaar dat er te weinig intensive care bedden zijn als we het corona-virus zijn gang laten gaan. Dit dreigende tekort aan zorg en intensive care bedden is de reden waarom er zulke ingrijpende maatregelen getroffen zijn om de epidemie te vertragen.

Voor gezonde mensen bestaat er dan ook niet zoveel reden voor zorg. Voor ouderen en mensen met een gebrekkige gezondheid is die zorg wel terecht. Maar die zorg is er ook bij een ‘gewone’ griepgolf: elk jaar sterven er wereldwijd tussen de 250.000 en 500.000 mensen aan de griep (schrijft Wikipedia). Maar die aantallen krijgen opvallend genoeg nooit de aandacht die het corona-virus nu krijgt.   

Ik vind het belangrijk dat we vasthouden aan bovenstaande feiten – en dat we innerlijk rustig blijven. Want als je naar de vele verschillende en elkaar ook tegensprekende uitspraken van allerlei deskundigen luistert, slaat de schrik je af en toe om het hart. Je krijgt het gevoel dat er een ramp van ongekende omvang op ons af dreigt te komen. Waarschijnlijk echter zal de economische ramp: recessie, massale ontslagen, faillissementen enzovoort, groter zijn dan de corona-crisis.

Een caissière bij Albert Heijn vertelde me vandaag: De mensen zijn veel gauwer geïrriteerd dan anders; ze weten het beter en worden om het minste of geringste boos. En de caissière van een tuincentrum zei: Je merkt dat de mensen bang zijn en onzeker. Je moet gewoon oppassen met wat je zegt. Dat is het dus, wat het virus van de angst doet. Gisteren schreef ik al dat ik meer bezorgd ben om het virus van de angst dan om het corona-virus. Daarom is het belangrijk ons bewust te worden wat angst doet.

Angst doet ons letterlijk ineenkrimpen. Je spieren spannen zich en je bent op je hoede. Ook ons etherisch lichaam en ons astrale lichaam krimpen daardoor ineen: ze trekken zich samen, worden kleiner en verliezen iets van hun beweeglijkheid en soepelheid. Daardoor raken we voor een deel afgesloten van de geestelijke wereld: het lijntje naar boven verschrompelt: vaak ongemerkt, zonder dat we dat zelf door hebben.

Dat betekent dat we afgesloten raken van de bron van waaruit ons vertrouwen geschonken wordt. Heftig, want daardoor krijgt de angst in ons nog meer vrij spel.

Het is duidelijk dat we deze ontwikkeling moeten tegengaan, want als we iets nodig hebben in deze tijd, dan is het wel vertrouwen en het beoefenen van overgave. Daarom zijn gebed en meditatie onze belangrijkste wapens in deze tijd. Probeer innerlijk dat lijntje met boven bewust vast te houden, adem diep door en laat de stress van je afglijden.

Iemand mailde me met het voorstel om elke zaterdag om elf uur, de tijd waarin we op onze zaterdagse Thema-dagen de kaars aansteken en ons verbinden met de geestelijke wereld, vijf minuten te bidden en te mediteren. Bidden om vertrouwen en bidden dat ons vertrouwen rustgevend en vertrouwenwekkend inwerken mag op onze samenleving. Als we samen een kring van gebed en meditatie vormen, gaat daar een grote geestelijke kracht vanuit! Ik vind dat een mooi voorstel en zal dat zeker doen.

Maar het gaat me nog niet ver genoeg: daarom zou ik daarnaast willen voorstellen om ditzelfde ritueel elke avond om half elf te doen: een paar minuten samen bidden en samen mediteren. Wie mee wil doen, nodig ik hierbij van harte uit! In deze crisis kunnen we niet zoveel, maar dit kunnen we wel: samen een energiegolf van vertrouwen de wereld in zenden – en besef: dat werkt écht!

Een ander vroeg mij om een gebed voor deze tijd van crisis. Misschien kunnen de volgende woorden helpen:

U die liefde bent en van ons houdt,
U bid ik om ontferming
voor alle mensen die het zwaar hebben in deze tijd.

Omhul ons allen met een mantel van liefde,
versterk het vertrouwen in ons
dat U altijd bij ons bent, ook nu.

Laat mijn hart op U gericht mogen blijven,
dan zal ik innerlijk rustig kunnen blijven
en mij niet laten meeslepen door de stress en onrust.

Zegen het werk van artsen en verzorgenden.
En dank U wel dat er zoveel mensen zijn
die vol liefde anderen bijstaan en helpen.

Mijn God, ik leg in vol vertrouwen
mijn onrustige hart in Uw handen.

Moge Uw liefde mij rust en vrede schenken.

Amen