Aflevering 6 - 17 april 2020

De coronacrisis: de strijd is begonnen

Het is even stil geweest van mijn kant: het vorige journaal schreef ik alweer meer dan veertien dagen geleden. Maar nu begint het weer te kriebelen. Want ik merk vanbinnen dat ik steeds meer begin te sputteren. Allerlei vragen  komen in mij op en ik merk dat ze zich niet meer de mond laten snoeren. Ik luister niet meer naar wat de tv over het corona-virus te melden heeft, noch over de verschillende maatregelen die genomen worden. Als ik al die nieuwsprogramma’s wel zou volgen, zou ik mij laten beroven van mijn innerlijke rust en vertrouwen. Eenmaal per dag even kijken op teletekst, en ik ben weer volledig op de hoogte. Maar juist als je wat afstand neemt, begin je te zien dat de huidige situatie – mag ik zo vrij zijn om het maar heel direct te zeggen? – trekken heeft van een massale hysterie: angst regeert en beneemt velen de innerlijke rust om open na te denken.

Ik kreeg bericht van iemand die op intensive care werkt en die vertelde hoe schrijnend het is dat mensen alleen moeten sterven en geen afscheid kunnen nemen. En die mij vroeg daaraan bekendheid te geven. Ook vroeg ze me de mensen de vraag voor te leggen: moet het nu echt zo, of kan het ook anders? Dat plaatste mijzelf voor de vraag: zou ik zelf, als de medische situatie daartoe aanleiding geeft, vanwege corona op ic willen worden opgenomen? Mijn antwoord is nadrukkelijk nee. Ik wil graag thuis, wakker, bewust en omringd door mensen die mij lief zijn, mijn ziekte doorleven en eventueel daaraan sterven. Maar ik realiseer mij dat ik daar nu, in de huidige situatie, heel bewust voor moet kiezen, en dat ik er over moet spreken met de mensen om mij heen, zodat die weten wat er in een noodsituatie wel of niet gebeuren moet.

Het is heel opvallend: zodra ik ergens ook maar een kritische kanttekening plaats over het huidige beleid, word ik meewarig, maar nog vaker boos aangekeken. Ik doorbreek daarmee kennelijk een bepaalde saamhorigheid die op angst gebaseerd lijkt. Toch laten de vragen zich niet wegdrukken: wat betekent het dat we zoveel oudere mensen in isolatie plaatsen? We weten immers dat angst en eenzaamheid het virus versterken, maar dat vertrouwen, warmte en liefde, naast een bezinning op de hulp die ons vanuit de geestelijke wereld altijd tegemoet stroomt, een krachtige bescherming tegen het virus geven. Moeten we dan onze ouderen niet juist veel liefde geven, knuffels en vreugde?

De vragen die ik had en heb, worden sterker. Tijdens dat innerlijke proces kreeg ik een brief van Renata de Zwaan over de coronacrisis. Door haar brief en beschrijving werd ik getroffen: zij snijd een aantal thema’s en vragen aan die ook in mij leven. En ze verwoordt ze heel direct, open en eerlijk. Daarom heb ik haar toestemming gevraagd om haar brief in ons Journaal op te nemen. Die plaats ik meteen hieronder. Maar voor ik Renata het woord geef, nog dit: je hoeft het natuurlijk niet in alles met haar eens te zijn. Maar lees haar woorden met een open hart, en kijk eens, tot welke overwegingen dat leidt in je eigen innerlijk!

Maar nu dan  – met grote dank dat zij toestemming gaf haar brief in ons Journaal op te nemen – het woord aan Renata:

————————————————————–

Lieve vrienden en bekenden,                                                         10 april 2020

Na een maand coronaperikelen en met de Pasen in het vooruitzicht wil ik graag vertellen hoe ik e.e.a. ervaar en zie.

Uiteraard heb ik alle respect voor ieder met een zwakke gezondheid die bang is om corona te krijgen.

Antroposofische Geneeswijze 100 jaar !

Dit jaar 2020 vieren we het 100 jarige bestaan van de antroposofische geneeskunde. Ita Wegman (Nederlandse !) en Rudolf Steiner hebben een heel nieuwe ingang tot de geneeskunde ontwikkeld waarin de ontwikkeling van de mens weer verbonden kan worden met de kosmos, een perspectief dat ons de komende eeuwen kan dragen, inspireren en genezen.
In mijn gesprekken met homeopathisch artsen en met antroposofisch artsen bespeur ik ook geen angst voor corona. Corona is de Latijnse naam voor het verkoudheidsvirus, waarvan er dus heel veel soorten en varianten zijn. Nu is er blijkbaar een venijnig variantje tussen. Mijn indruk is, dat we in Nederland genoeg natuurlijke, complementaire geneeswijzen in huis hebben om van deze ziekte te genezen. Met een enkele uitzondering die dan gewoon in het ziekenhuis kan belanden.
Ik heb een noodvoorraadje antroposofische medicijnen meegekregen om in geval van nood bij mijn vader van 92 in te kunnen trekken en hem en mij van medicatie te kunnen voorzien in geval van corona en zware longontsteking. Ik heb de injectie -te gebruiken bij zware longontsteking- uit nieuwsgierigheid uitgeprobeerd. Ik ben een CARA-type en had immers twee jaar lang last van bronchitis (dat is volkomen weg sinds ik het medicijn Petasites comp. van Wala gebruik), had een enkel keertje astma, dus ik ben kwetsbaar wat betreft het longengebied. Mijn ervaring was verrassend: meteen na inname van het medicijn ervoer ik alsof ik in een etherische longenruimte kwam die een meter breed was en een meter hoog. Deze ruimte was zo ruim en ademend, dat ik spontaan alle lucht kreeg die ik nodig had, meer dus dan wat ik gewend was in deze gezonde toestand. Daarna zag ik op de verpakking dat het medicijn gemaakt was o.a. van de longen van het rund, en in het Vademecum las ik dat de ervaring van artsen is dat bij zeer zware longontsteking meteen weer ademen mogelijk werd.
Op dat moment voelde ik een grote innige dankbaarheid voor de runderen, dat zij op deze wijze mensen kunnen helpen in hun ontwikkeling en kunnen helpen te genezen.
Kortom, waar ik misschien eerst nog onder de indruk was van het virus, nu heb ik daar helemaal niets meer mee. Volgens mij is het allemaal heel erg binnen proporties en te genezen, voor verreweg de meeste mensen. Geen enkele reden tot angst !!!
Kortom, als je mensen kent die last hebben of krijgen van corona, ga naar een goede antroposofisch of homeopathisch arts en geef aan dat je er met zoveel mogelijk natuurlijke middelen doorheen geholpen wilt worden. Dat is gewoon mogelijk.

Ziek zijn ontstaat van binnenuit en heeft een fysiek-geestelijke oorzaak

Het beroerde van de reguliere medische wetenschap is, naast al haar verworvenheden, dat meteen de slechtst denkbare zaken worden geadviseerd. Koorts creëert het lichaam om het virus te lijf te gaan, en dat wordt gedempt door paracetamol e.a. koortsverlagende middelen. Vervolgens kom je onder de antibiotica en daarmee wordt je eigen immuunsysteem afgebroken. En dan verbaasd zijn dat je op de intensive care terecht komt….
Het gaat hier dus om een wakker worden voor de complementaire geneeswijzen die je kunnen helpen en de reguliere protocollen die het vooreerst alleen maar moeilijker maken om tegen het virus opgewassen te zijn.
Een misvatting die nu door de overheid verspreid wordt, is het materialistische denken. Het materialistische denken vertelt dat er een virus zou zijn dat de oorzaak van je ziekte zou zijn.
In die zin geloof ik dus niet in het coronavirus, waar de overheid zijn best doet om ons allen aan dit coronageloof te krijgen, met nogal veel succes. Lijkt het.
Ons lichaam schept elke dag een voedingsbodem voor een gigantische hoeveelheid bacteriën en virussen waar we in symbiose mee leven. Meestal zijn die goed voor ons. Als wij ziek worden, creëren we vervelende bacteriën en virussen.
Ik gebruik graag het beeld van de fruitvliegjes. Die heb je normaal gesproken niet bij je fruitmand. Zodra er een rotte appel is, dan komen ze in grote getale. Haal je dan de rotte appel weg, dan heb je nog dagenlang last van fruitvliegjes. Deze zitten als je goed kijkt NIET op de gezonde appels, maar op je muur. Ze zijn er immers om de rotheid op te ruimen, daar leven ze van. Appels kunnen elkaar aansteken, maar dat komt niet door de fruitvliegjes !!
Nu zijn fruitvliegjes geen virussen. Maar de oorzaak van ziek worden ligt in de conditie van de mens zelf. Zorgt deze goed voor zichzelf, heeft hij goede weerstand, of ondermijnt hij zijn natuurlijke weerstand door teveel stress, zorgen, angst, of vraagt zijn leven om andere keuzes….. De weerbare mens hoeft niet ziek te worden. En als hij ziek wordt is dat een poging van het Leven en het lichaam om de mens iets te leren dat er iets anders kan dan hij tot dan toe in zijn repertoire had….

We worden dus beproefd op ons wereldbeeld: geloven we alleen maar in materie ? Dan wordt het eng, want dan zou er rondvliegende onzichtbare materie in de vorm van virusjes kunnen zijn die ons aanvalt alsof wij weerloos zijn. In de science fiction kan het allemaal heel griezelige vormen aannemen, pure fantasie op basis van een materialistisch wereldbeeld.
Of zijn we dit puur materialistische wereldbeeld aan het ontgroeien en ontdekken we dat we een geestelijke oorsprong hebben, een geestelijke kern van waaruit we in verbinding kunnen zijn met een geestelijke wereld en we onze geneesmiddelen kunnen vinden die we nodig hebben op deze weg. Waar ziekte er is om ons aan te ontwikkelen en ons de innerlijke vraag geeft hoe of wat er dan precies aan de hand is.

De omgekeerde wereld

Vervolgens komen we op de keuzes die onze overheid voor ons gemaakt heeft door iedereen zichzelf te laten opsluiten. Werden we voorheen geregeerd vanuit een economisch denken, nu opeens neemt de virologie het over. Een sterk materialistisch denken, een sterke contractie, gebaseerd op angst houdt de samenleving in een strakke greep. De-humaniserend beleid wordt gemaakt. Oude mensen worden opgesloten en geïsoleerd wat tot voorkort als inhumaan zou worden bestempeld.
Wil je als burger in onze parlementaire democratie nog wat te zeggen hebben, dan moet je je dus het bewustzijn van de virologie aanmeten of de simpele burgermoed hebben te zeggen “prima dat u dat gelooft, maar ik geloof daar niets van “. Net zoals we weten dat de weerdeskundige het wel eens flink mis kan hebben, kan de viroloog het ook wel eens flink mis hebben. Het probleem is alleen dat er nu een hele samenleving op wordt afgestemd. Is dit wat wij willen ?
Van het ene op het andere moment werden er andere normen en waarden geïntroduceerd. In elk ander griepseizoen zou een oude dame die bang was voor griep of een longontsteking van de huisarts de volgende adviezen krijgen:

Zorg voor genoeg slaap , goede voeding, kortom een goede leefstijl

Zorg voor voldoende beweging en frisse lucht

Zorg voor gezelligheid en afleiding, houdt contact met vrienden en familie

Denk aan mooie inhouden, spiritualiteit en houdt u verre van angstaanjagende TV programma’s

En familie en vrienden zouden een troostende arm om de schouders bieden: “Maak je geen zorgen, het komt wel goed, wij zijn er voor je.”

In griepseizoen 2020 speelt Rutte voor huisarts en wordt van alle vier exact het tegenovergestelde geadviseerd aan alle oudere mensen en de troostende arm wordt verboden. Hoe ver hebben we het laten komen ??
In ons land hebben we geen last van orkanen, tsunami’s of aardbevingen. Mensen sterven hier vaak gewoon aan de ouderdom. Maar de ouderdom op zich helpt je niet over de drempel heen, daar heb je een zetje voor nodig. Bij velen is dat kanker of een hartaanval. Bij de sterken en gezonden is daar de griep en longontsteking die het zetje geeft om het leven los te laten. Het RIVM geeft aan op haar website dat er jaarlijks 6000-8000 mensen in het griepseizoen (van 4 maanden) omkomen aan griep of longontsteking. Dat is voor ons land dus normaal en geen reden tot zorg. In 2017-2018 was er een pittig griepje en toen stierven er plm. 9.400 mensen aan griep of longontsteking.
In 2017-2018 kwam er niemand op het idee om naar de IC te snellen en de ellende van deze mensen te gaan filmen. Want een kleine 10.000 mensen die door een stervensproces gaan, wat toen normaal was, geeft geen vrolijk beeld.
Corona geeft nu (10 april 2020) plm. 2600 doden, waarbij ook mensen die aan iets anders sterven maar toevallig ook corona hebben worden meegeteld. Dat zijn verhoudingen die geen enkele aanleiding geven om een land plat te gooien…….
Ik zeg steeds maar “Rutte heeft het verkeerde draaiboek gepakt, hij doet alsof het ebola is” . Deze corona geeft mijns inziens geen enkele aanleiding tot het huidige beleid.

Kun je kiezen om niet besmet te worden ?

Dan heb je het natuurlijk over het vraagstuk van de evt. besmettelijkheid. Steiner zegt daar veel interessants over in het boekje “Ziektes, epidemieën en preventie” uitgegeven door Pentagon 2020, ISBN 978-94-90455-53-8. Zeer aan te raden !
Wat betreft het thema besmettelijkheid komt het er op neer (in mijn woorden)  dat je vanuit je ik, vanuit objectiviteit en professionaliteit je grenzen kunt versterken en feitelijk immuun kunt zijn voor de meest besmettelijke ziektes.
Het beste bewijs is onze gezondheidszorg zelf. Onze gezondheidszorg is er op gebaseerd dat artsen en verpleegkundigen niet ziek worden van het werken met zieke mensen !!! Dat is onze ervaring: de artsen die tegen ebola vochten werden zelf niet besmet !!!
Wanneer wordt je wel besmet ? Als je geen weerstand hebt, teveel uren werkt, teveel stress hebt en de angst voor de ziekte je aanvliegt. Steiner voegt daar dan nog aan toe dat inslapen met spirituele gedachten je verbindt met je hogere wezen en je beschermt tegen evt. besmettelijkheid. En inslapen met materialistische gedachten je ontvankelijker maakt voor besmetting.
De gehele samenleving lijdt opeens aan smetvrees, virusfobie en mensenangst.
En mensen die aan het einde van hun leven staan worden hiermee opgezadeld en mogen hun naasten niet meer ontmoeten. Verzorgingshuizen worden zo haarden van angst, verdriet, verlatenheid en zinloosheid en zijn daarmee extreem kwetsbaar geworden. Hoe lang laten we dit nog doorgaan? Waarom accepteren we dit?

De weerbare mens. De weerbare samenleving.

Deze weken kan iedereen genieten van een prachtige blauwe zuivere lucht. Van rust en stilte in het leven. Van een enorme rijkdom aan vogelgeluiden in de natuur….. En van huiselijkheid en ambachtelijkheid. Het voelt voor mij alsof we weer even terug zijn in de jaren 70, waar het leven nog rustiger was, waar je in de avond thuis zat, te  knutselen en waar je leefde met natuur, je eigen moestuintje, de opkomende milieubeweging etc. Vanaf de jaren `80 is de digitalisering begonnen en een enorme versnelling van het maatschappelijke leven, en afgelopen jaar leek de wereld te klein, alles was mogelijk , waar jongeren en zakenmensen gretig gebruik van maakten.
Volgens mij hebben we even tijd gekregen om ons te bezinnen. Hoe willen we verder? Verder met de gekte ? Verder digitaliseren ? Het feestje van 5 G in deze herfst ?
Of kiezen voor een menswaardig bestaan, natuur, natuurlijke geneesmiddelen en een weerbare samenleving ?
Want laten we wel wezen: dit grapje van meneer Rutte en co wordt een levensbedreigende zaak voor de toekomst. Er hoeft namelijk elk jaar maar een viroloog op te staan met nog een nieuwer en gekker virusje en de hele samenleving is voortaan veranderd in een totalitaire samenleving. Het totalitaire bewind kan namelijk elk griepseizoen vernieuwd worden, dus daar zit je dan aan vast.
Je hoeft nu maar enige afstand te nemen van de TV berichten om er de “news-speak” in te herkennen waar George Orwell het over had. De overheid roept “angst” en ieder die niet zelf gaat denken of (begrijpelijk) in een kwetsbare positie verkeert raakt gevangen in de angst.
Er zijn genoeg andere bronnen te vinden op internet met een andere kijk dan nu mainstream wordt gepromoot. Ook kun je je verdiepen in antroposofische literatuur en tot heel andere gedachten komen.
Naomi Klein heeft het er al over in haar boek “the Shockdoctrine”. Beleid van bepaalde stromingen is om de bevolking in een shocktoestand te brengen, waardoor men in de herstelfase waarin de teugels verslappen nog helemaal waus is en met stomheid geslagen, en wellicht alles verloren heeft, waardoor de meest verschrikkelijke maatregelen door een overheid er door geloodst kunnen worden.
In deze tijd, waarin wij niet kunnen demonstreren of bijeenkomen wordt op 21 april as. het proces gevoerd tegen de Nederlandse staat (economische zaken)  waarin de staat opgeroepen wordt te stoppen met 5 G en eerst grondig onderzoek te doen naar de gevolgen voor de insecten/vogels/dieren en de gezondheid van de mens. Dat is immers bij nieuwe chemische geneesmiddelen of grootschalige projecten altijd een voorwaarde. Dat heet het voorzorgprincipe: hij die iets nieuw wil, dient aan te tonen dat het op korte en lange termijn onschadelijk is. Je kunt deze actie ondersteunen via stop5g.nl. Of door je goede aandacht te geven aan deze zaak op 21 april.
Wie is er wakker ? Wie steunt dit appel aan onze wakkerheid ?
Nu kunnen we nog kiezen: een digitale, technocratische, met gevaar van totalitaire samenleving (  “weer een eng virusje”), of een langzamer weg, eerst onderzoeken, kiezen voor gezondheid, mens en natuur en kijken wat zich vanuit deze menselijke route wil ontwikkelen…..
Wat ik zo leuk zou vinden ?
Ik zou het zo leuk vinden als er een Paaszondag komt waarin iedereen zijn ouders uit de instelling ophaalt en mee naar huis neemt. En tegen de overheid zegt: en nu die regels de deur uit, want wij pikken dit niet langer !!!! Zodat er weer vrijheid en creativiteit ontstaat waarin mensen, families en instellingen zelf kunnen bepalen wat zij in deze situatie zinvol vinden. Misschien wel een gezondheidsvakantie met de familie in een huisje of hotelletje…..Daar zou dan geld voor vrij gemaakt kunnen worden in plaats van mensen vast te zetten in de angst en dicht bij elkaar in een instelling….

En in dit najaar een stevig gesprek in de samenleving: willen wij voortaan elk nieuw griepseizoen weer opgesloten worden ? Of willen wij ons met natuurlijke middelen ontwikkelen tot weerbare mensen en een weerbare samenleving ?

Dat lijkt me fijn.

Een goede Paastijd toegewenst met veel opstandingskrachten,

lieve groet,

Renata