“De betekenis van de Stille week”

De Stille Week is de week voor Pasen

die begint op de zondag ervoor, een dag

die al eeuwenlang ‘Palmpasen’ wordt genoemd.

In die week leven we toe naar het grootste geheim

dat de mensheid gekend heeft:

het mysterie van Golgotha, dat ook wel aangeduid

wordt als de geboorte van de Zonnegeest op aarde.

Elke dag in die week zetten we een stap dichter

naar dat geheim en raken we meer verbonden met

de allesbeslissende gebeurtenis die we in deze week

doorleven.

Enerzijds krijgen we bij onze bezinning op die week

meer zicht op die gebeurtenis en dat grote geheim,

dat onvatbaar groot is en dat eerst volgende generaties

beter zullen leren verstaan, maar anderzijds gebeurt er

zelf wat met ons in die week:

we ondergaan een belangrijke transformatie.

Onze bezinning is dus niet zomaar een interessante

overdenking, nee, het is onszelf openstellen voor

wat er vanuit de geestelijke wereld aan ons bewerkt

wordt: een transformatie die ons ontvankelijk maakt

voor het geheim van de Stille Week.

Hans Stolp