De geschenken van de verschillende religies’

De ware mens is een Hindoe én een Boeddhist;

hij is een Confuciaan én een Taoïst,

een Jood, een Christen én een Islamiet.

De ware mens draagt de geschenken van de verschillende

religies in het eigen hart mee als de gaven die God hem

gegeven heeft en die hem maken tot de mens zoals God

die bedoeld heeft.

1. Het Hindoeïsme leert mij hoe je als mens in een blijvende verbondenheid met de geestelijke wereld kunt leven.

Ook geeft het mij inzicht in de ware vrede: die van het hart. Bovendien legt het Hindoeïsme, denk aan Mahatma Ghandi,

het geschenk van de geweldloosheid in mijn hart neer.

2. Het Boeddhisme leert mij de kracht die van mededogen

uitgaat. Dat mededogen wordt zichtbaar in een diepe

eerbied voor alles wat leeft. Daarnaast leert het Boeddhisme

mij de onschatbare betekenis van pacifisme, vegetarisme

en het werken aan jezelf.

3. De Chinese religies, het Confucianisme en het Taoïsme,

maken mij bewust van de kosmische wetten van harmonie,

vrede en eerbied. Heel het aardse leven dient door deze

wetten gedragen te worden. De Chinese religies leren mij

dat ik in een blijvende verbondenheid leef met al mijn

gestorven geliefden. Ook geven zij mij inzicht in de weg

van het midden: tussen Yin en Yang, donker en licht,

vrouwelijk en mannelijk.

4. Het Jodendom leert mij dat ik een individu ben:

een mens met een eigen, persoonlijk leven. Het richt mijn

aandacht op de kracht van mijn geweten en opent mijn ogen

voor het aardse leven, voor een rechtvaardige samenleving

en voor de wetten die het menselijk leven dragen.

5. Het Christendom leert mij de alomvattende betekenis van

de liefde. Het aardse leven is een inwijdingsweg, waarop ik

leer steeds zuiverder, eerlijker en liefdevoller te worden.

Wie deze weg gaat, komt in verbinding met het hoger zelf,

wordt een wetende en is niet langer een gelovige.

6. De Islam vestigt mijn aandacht op de betekenis van de

Jihad: het gevecht met mijn eigen ego. Heel mijn leven staat

in het teken van die heilige oorlog. Van de Islam leer ik ook

hoe belangrijk naastenliefde is. Hier op aarde heb ik te leven

en hier mag ik de liefde van Allah, die in zijn 99 namen tot uitdrukking komt, zichtbaar maken.

Hans Stolp