de incarnatie van de Christus

Op 6 januari vindt het eigenlijke, het ware Kerstfeest

plaats. Dat was immers de dag, waarop de kosmische

Christus, de hoge Zonnegeest, vanuit de etherische wereld

afdaalde naar de aarde om zich te belichamen in de mens

Jezus van Nazareth. Op 6 Januari mocht Johannes de Doper,

de grootste der mensen, met zijn heilige rituelen

deze allesbeslissende gebeurtenis mogelijk maken.

Zo gebeurde het dat bij de Doop in de Jordaan

de Christus zich belichaamde in de mens Jezus.

Vanaf dat moment begon de Christus in het lichaam

van Jezus aan zijn menswording. Hij liet zijn almacht

en zijn goddelijke beschikkingsmacht beetje bij beetje

los en werd tot een eenvoudig mensenkind omgevormd.

Om mens te worden: volkomen mens, moest hij ook

datgene dat de mens het meest beangstigt en bedreigt,

de dood, doorleven. Zou hij de dood niet hebben aanvaard,

dan zou hij niet werkelijk een van ons geworden zijn,

een mens. Daarom aanvaardde hij de dood aan het kruis

als de voltooiing van zijn menswording. En daarom werd

de Christus op aarde geboren, toen Jezus Christus

stierf aan het kruis. Zo werd zijn dood tot een geboorte.

De dag van 6 januari is daarom de dag van het eigenlijke

Kerstfeest. Zo gezien begint onze jaartelling in wezen pas

op 6 januari van het jaar 30 na Christus. Het eigenlijke,

het ware Christusmysterie vond immers niet op 25 december

plaats: toen werd ‘slechts’ het mensenkind Jezus geboren,

de zo bijzondere mens die de drager werd van de Christus.

Je zou kunnen zeggen dat we niet in het jaar 2018 leven,

maar in 1988: dertig jaar eerder. Want in het jaar 30 begon

de herschepping van de aarde. Toen werd de Christus mens

opdat hij met zijn vermenselijkte goddelijke krachten

onze ziel zou kunnen binnengaan en deze zou kunnen

omvormen tot de geboorteplaats van ons hogere Ik dat ons

geleidelijk zal omvormen tot de ware mens, zoals God die

bedoeld heeft: een mens van echte liefde, zijn evenbeeld.

Vier dan het Kerstfeest als het feest waarop de Christus

ook in jou geboren wil worden en jou wil maken tot drager

van de Christusgeest: een ware Christoforus. de ware mens.

Open je hart en heet Christus welkom. Dan wordt Hij werk-

zaam in jou en vormt je om tot drager van de hoogste liefde.