20190406 De Mysterien van Christus

Duizelingwekkend groots zijn de vele geheimen die met Jezus Christus verbonden zijn. Geheimen die bijvoorbeeld door het Oosters-orthodoxe Christendom worden behoed: zij vieren Kerst niet alleen op 25 december (de geboorte van Jezus). maar ook op 6 januari (de incarnatie van de Christus in de mens Jezus bij de Doop in de Jordaan).  Daarom staan we op deze Thema-dag stil bij de geheimen van de meest verheven mens die ooit leefde: Jezus van Nazareth. Maar ook bij de geheimen van de Zonnegeest, ofwel de Christus die zich in hem belichaamde. Eeuwenlang werd de geboorte van de mens Jezus voorbereid: de mens die naar lichaam en ziel sterk genoeg moest zijn om de onvoorstelbaar grootse krachten van de Zonnegeest in zich op te nemen, zonder daar meteen aan te sterven. Maar eveneens eeuwenlang duurde de afdaling van de Christus, de Zoon van God, naar de zon, waar Hij de Zonnegeest werd, en vervolgens naar de aarde, waar Hij de Christus werd. Een weg van afdaling die met grootse offers gepaard ging. En al deze mysteriën zijn alleen nog maar de voorbereiding van wat zich sinds de Doop in de Jordaan op aarde afspeelde: 

– Hoe de Christus drie jaar nodig had om het lichaam van Jezus van Nazareth volledig om te vormen;

– Hoe de dood van Jezus Christus aan het kruis tegelijk een opstanding was;

– Hoe de Hemelvaart het allereerste begin was van een heel nieuwe ontwikkelingsweg van de mens;

– En hoe Pinksteren de geboorte van de Christus in ons betekende. Over deze en andere Mysteriën willen wij ons op deze bijzondere dag – zo vlak voor Pasen – bezinnen om ons op die manier voor te bereiden op het Paasfeest.

De Mysterien van Christus

De Mysterien van Christus