De opdracht van oude en jonge zielen

Wie ziet het niet? En wie maakt zich geen

zorgen? Onze cultuur is stervende. Ze heeft

geen kracht meer om ons te inspireren en hoop

te geven. Kinderen pesten elkaar uit onmacht

dood. Ouderen kiezen voortijdig voor het einde

omdat ze niet meer weten dat ons leven – en dus

ook ons lijden – een diepe zin heeft. De toekomst

lijkt uitzichtloos. Wie kan ons redden? Het is,

alsof de mensheid danst op het dek van de Titanic,

vlak voordat deze met man en muis ten onder ging.

Alleen een nieuwe, krachtige en levenwekkende

impuls kan ons redden. Een impuls die nieuwe

levenskrachten wakker roept en ons inzicht geeft

in het waarom, het hoe en waarheen van het aardse

leven. Een impuls waartoe wij zelf niet in staat zijn,

maar die komen moet vanuit de geestelijke wereld.

Michaël – hij is het die ons deze impuls aanreikt.

Hij is het die zijn mensen – de oude en de jonge zielen –

naar de aarde stuurt om zijn impuls met grote kracht

in de stroom van het aardse leven in te dragen.

Michaël – hij vraagt zijn mensen allereerst de weg

naar binnen te gaan om dwars door hun emoties,

hun angsten, hun teleurstellingen en hun pijn heen

de weg te vinden naar een hoger weten.

Alleen zo zullen ze mogen ervaren hoe Christus

opstaat in hun denken. Dan wordt hun denken bezield,

vervuld van levenskracht, een denken met het hart.

Pas dan, wanneer deze opdracht vervuld is,

zullen ze de weg naar elkaar mogen gaan om elkaar

niet langer te bestrijden, maar elkaar juist als aanvulling

van de eigen eenzijdigheid te leren zien.

Alleen samen, als mensen die bezieling aanreiken

én als mensen die een actieve omvorming van

de samenleving nastreven, zal de impuls van Michaël

verwerkelijkt kunnen worden. Alleen samen, als

introverte én extraverte mensen, als mensen

met inzicht in het verleden én als mensen

die gericht zijn op de toekomst, zal de impuls

van Michaël verwerkelijkt kunnen worden.

Hoor hoe Michaël je roept. Leer denken met je hart.

Zoek daarna het hart van de ander en maak samen

de impuls van Michaël tot werkelijkheid op aarde.

Hoor je al in de stilte van je hart hoe Michaël je roept?