“De Stille of Goede Week”

Zondag, breekt de Stille of Goede Week weer aan,

de week die vooraf gaat aan Pasen.

Het is de week die begint met Palmpasen

en waarin Goede Vrijdag valt,

de dag waarop Jezus stierf aan het kruis.

De avond daarvoor, op Witte Donderdag,

vierde hij nog met zijn leerlingen

het laatste avondmaal en ging hij samen

met zijn leerlingen in het donker naar Gethsemane.

Zijn worsteling in de tuin van Gethsemane,

zijn zweetdruppels die bloeddruppels werden,

omdat hij voortijdig dreigde te sterven.

De eenzaamheid van Jezus Christus omdat zijn

leerlingen niets begrepen van de zo onvoorstelbaar

zware strijd die hij voerde.

Velen van ons dragen die gebeurtenissen met

een grote eerbied in het hart mee en staan daar

met name in die bijzondere week bij stil.

Elke dag van die week wordt getekend door een

bijzondere gebeurtenis die de lijdensweg van

Jezus Christus in die week kenmerkt.

Voor mij persoonlijk is de Stille Week de meest

indrukwekkende week van het jaar die ik meestal

met meer stilte dan alle andere weken doorleef.

Ik weet dat velen dit net zo beleven.

Daarom wil ik graag, heel in het kort, van elke dag

van die week, de essentie aangeven van wat er,

nu al bijna tweeduizend jaar geleden, op die dag

in Palestina gebeurde. Misschien dat het uw eigen

meditatie in die week kan ondersteunen.

En misschien ervaart u het als een troost en als

een verwarmend besef, dat zoveel anderen

op een eenzelfde manier, stilstaan bij de

gebeurtenissen van die week.

Zo groots…

Vol verwondering zullen we ons in die week

opnieuw realiseren dat de dood van Jezus Christus

ook een geboorte was, zoals elke dood dat is.

Want wat is het onbegrijpelijk groots en

allesomvattend wat er in die heilige dagen

en uren gebeurde:

Toen het dode lichaam van Jezus Christus

bij een aardbeving neerdaalde tot in het hart

van de aarde, werden de heilige Christusenergieën

die van dat lichaam uitgingen, werkzaam

tot diep in de aarde. Vanaf dat moment begon de

Christusgeest onze planeet te inspireren en

op een nieuw en hoger leven voor te bereiden.

En steeds sterker worden we ons in deze tijd

er van bewust dat wij moeten leren om bij onze

landbouw een beroep te doen op de krachten

van Christus die nu in de aarde werkzaam zijn.

Jezus Christus zelf trad bij zijn dood de lagere,

astrale wereld binnen, waar zoveel gestorvenen

al zolang vastzaten omdat ze de weg

naar het licht niet konden vinden.

Hij bracht hen tot bewustzijn en inzicht

en ging hen voor naar de lichtwereld.

En hoe indrukwekkend is het om je die immense

stoet van gestorvenen voor te stellen die achter

Christus aan, de lichtwereld binnen mochten wandelen.

En tegelijk ging de Christusgeest vanaf dat moment

op zoek naar al die mensenharten die zich voor hem

openstelden en in wie hij geboren zou mogen worden,

als de innerlijke Christus of het hoger zelf.

Ook nu zoekt de Christusgeest ons hart.

En het is duidelijk dat de aandrang waarmee de Christus

toegang zoekt tot ons hart, met name in de Stille Week

zo voelbaar is.

Hans Stolp