De twee Jezuskinderen …

Zo ontzagwekkend groots is dit mysterie:

de wijze waarop U, mijn God, een lichaam

en een ziel toebereidde om tot aardse omhulling 

te worden voor de kosmische Christus. 

Zo ontzagwekkend groots is het geheim 

van de mens Jezus in wie de Christus bij 

de Doop in de Jordaan zijn intrek nam.

Eerst liet U het eerste Jezuskind geboren worden, 

de vroegere Zarathoestra, die leven na leven alle

aardse wijsheid en kracht in zich opgenomen had. 

In dit Jezuskind fonkelden die wijsheid en kracht

als een stralende gouden ster. Daarom wees 

een ster aan drie koningen de weg naar dit kind.

Toen werd het andere Jezuskind geboren, dat nooit

eerder op aarde had geleefd: het hogere wezen

van Adam dat U bij de schepping had achter-

gehouden. Dat kind was een en al liefde en vol 

engelenwijsheid, maar het had geen aardekracht.

Ook was dit kind vrij van karma en smetteloos

zuiver. Daarom kon het later de drager worden

van de Christus die volkomen volmaakt was.

Mijn God, zo groots was dat offer van het eerste 

Jezuskind toen hij twaalf jaar was. Hij trad uit zijn 

lichaam – dat stierf – en trok met al zijn aardse 

wijsheid en kracht neer in de ziel van het tweede 

Jezuskind. Pas toen was dat kind sterk en krachtig genoeg

om de Christus in zich op te nemen en Hem te dragen.

Zo kon, toen aardse wijsheid en hemelse liefde zich 

met elkaar verbonden hadden en één geworden waren,

de Christus bij de Doop in de Jordaan zijn intrek 

nemen in het tweede Jezuskind. Zo werd Hij mens.

Mijn God, wat ontzagwekkend groots is dit geheim.