De twee Jezuskinderen 20191214

Al eeuwenlang zit de theologie in haar maag met het feit dat het Evangelie van Mattheus hele andere verhalen over Jezus vertelt dan het Evangelie van Lukas. Die verhalen spreken elkaar zelfs in heel wat opzichten tegen. Zo is het kind Jezus in het Mattheusevangelie geboren vóór de dood van koning Herodes, en het kind in Lukas eerst ná de dood van Herodes. Zo zijn er veel meer gegevens in de beide evangeliën die elkaar grondig tegenspreken. Hoe is dat nu toch mogelijk? De theologen kwamen er in de voorbije eeuwen niet uit en laten dit probleem tegenwoordig dan ook maar links liggen: niemand weet het immers op te lossen?

De esoterische traditie leert ons echter, dat waar zich in de heilige teksten zoals de bijbel tegenstrijdigheden voordoen die zich maar niet laten oplossen, er een esoterisch geheim achter die tegenstrijdigheden verborgen ligt. In dit geval het feit dat er 2000 jaar geleden niet één Jezus in Bethelehem geboren werd, maar dat er twee kinderen met die naam geboren werden.

Het kind uit Mattheus stamt van Abraham af en is een incarnatie van Zarathustra: het beschikte daarom over alle belangrijke aardse kennis en aardse wijsheid. Het kind uit Lukas daarentegen was nooit eerder geïncarneerd en was één en al liefde, tederheid en kwetsbaarheid, het was een hemels kind.

Hoe is het verder met die kinderen gegaan? En welk van die twee werd degene die op dertigjarige leeftijd de Christusgeest in zich op mocht nemen en naar de aarde dragen? Welk kind was degene die stierf aan het kruis en die weer opstond aan de dood?

Het geheim van Jezus die de Christus werd, blijkt zoveel groter te zijn dan we ons ooit gerealiseerd hebben. Maar als je er wat langer bij stil staat, realiseer je je al gauw dat dat eigenlijk ook heel logisch is: in hem kwam immers de allerhoogste (!) goddelijke Geest van de liefde, de Christusgeest naar de aarde.

Op deze bijzondere thema-dag verbinden wij ons met een open hart met dit grootse geheim en overdenken stap voor stap de verschillende facetten van dit geheim.

Aanbevolen voor allen die de moed hebben om anders en nieuw te denken! 

de twee jezus kinderen

de twee Jezuskinderen