De zeven innerlijke stappen voor persoonlijke groei

1. Kijken..                  Kijk – en kijk met al je aandacht.

Kijk met de zintuigen van je hart,

want het hart ziet wat jouw ogen

niet kunnen zien. Kijk met je hart

en je zult weten wat er leeft in de ziel

van de ander, in de ziel van de dieren,

van de natuur en van moeder aarde.

2. Verwondering                              Kijk terug op je leven en ontdek

hoezeer je in alles werd geleid.

Zie, hoe je een leven lang behoed werd

en met liefde omringd. Zie, hoe

het donker van je leven de geboorte-

grond werd van het licht. Kijk,

verwonder je en dank God.

3. De roeping             Jij en ik: we worden geroepen.

In de vragen die het leven stelt,

in wat wij anderen mogen geven,

ligt de roeping van ons leven besloten.

Weet jij waartoe je geroepen werd?

Om te dienen, misschien? Of om te geven,

om te spreken of om in stilte te luisteren?

4. De levenslessen                           Zo vele lessen werden ons voorgelegd

en zoveel ervaringen deden wij op

die soms pijn deden, eenzaam maakten

en die we maar met moeite konden

verwerken. Maar dwars door de pijn

van het verwerken heen vonden we

iets kostbaars: een inzicht, vrede, liefde.

5. Wie zijn wij?         Wij zijn meer dan het ego dat leeft

in onze ziel en dat we zo goed kennen.

Diep vanbinnen leeft een hogere,

een diepere kracht: de geest in ons.

Verbind je met die geest, richt je aandacht

op haar stille aanwezigheid en voel

de vrede en de warmte die van haar uitgaan.

6. De kleine wachter                        De kleine wachter op de drempel:

wie kent hem niet? Wie kent niet de angst

die je zo plotseling overvallen kan?

Wie kent niet de woede die in je opwelt

en die je maar moeilijk beteugelen kunt?

Niemand kan geestelijke ervaringen op-

doen zonder de ontmoeting met de wachter.

7. De grote wachter Maar wie het diepste donker heeft doorleefd,

die mag ook het hoogste licht ontwaren.

Die mag Christus zien, hem voelen, zijn liefde

in zich, ja om zich weten. En wie deze liefde

eenmaal heeft ontmoet, die weet:

het leven werd rijk omdat ik Hem mocht ontmoeten,
           die de rijkdom, ja, de vervulling van mijn leven is.