Gebed om innerlijke rust.

HARM WAGENMAKERS

Gebed om innerlijke rust.

Grote Geest

Waarachtige God

Geef mij moed

het leven te kunnen dragen

en het te aanvaarden

zoals het komt

Alleen vanuit vertrouwen

kan ik dankbaar zijn

en dankbaar blijven

voor mijn leven

Alleen vanuit vertrouwen

op Uw liefdevolle wijsheid

kan ik zelf ook liefde blijven geven

God, en dat is wat ik zo graag wil

Ik vraag U wijsheid voor mijn leven:

dat ik het goede doen mag, altijd, overal

Zodat ik in mijn hart weer rust

en vrede vinden zal

Amen