Gebed voor een gestorvene

Jij, die leeft- in het licht
ik weet: je dood was een geboorte.
Jouw leven was voltooid,
je had geleerd wat je hier leren moest
en daarom ging je heen, terug
naar het stralende licht vanwaar
je eens gekomen was. Jouw dood:
een geboorte in het licht.
Ik zend jou al mijn liefde
ik denk aan jou hoe mooi,
hoe lief je wel kon zijn
Voel mijn dankbaarheid om alles
wat je mij gegeven hebt.
Ik weet: je bent gelukkig daar,
je wordt er lichtend licht.
Moge God je zegenen op jouw weg!
En straks, dan zie ik jou terug
als jij mij opwacht bij de grens.
Want liefde, sterker dan de dood,
blijft ons verbinden, nu en straks.
Dat God jou in Zijn Liefde bergt!