Gebed voor in de Kerstnacht

Meester,

Eens werd u als mens geboren op aarde.

Eens werd u gedoopt met de levende Christusgeest.

Stap voor stap kwam de Geest in u tot leven

en maakte u tot de levende manifestatie

van de Christus op aarde.

Ik dank u dat u ons dit levende licht gebracht hebt,

en dat het in u zichtbaar werd, voelbaar

voor al de mensen om u heen die zich ervoor openstelden.

Ik bid u, Meester,

help mij om innerlijk zuiver te worden, vredig en kalm,

vrij van angst, verdriet en krampachtigheid,

zodat de Geest van de Christus ook in de stille ruimte

van míjn hart geboren kan worden. Dan wordt

mijn hart tot een levend licht, vol liefde en warmte.

Meester,

juist in deze nacht bid ik u:

laat de Christus in mij geboren mogen worden.

Laat mij Zijn aanwezigheid voelen mogen,

laat Zijn gezicht oplichten in mijn hart,

en laat mij ervaren mogen dat Hij mij leidt,

onzichtbaar voor anderen, maar voelbaar voor mijn hart.

Amen.