Stichting de Heraut

Voor het uitdragen en beleven

van het Esoterische Christendom en geestelijke bewustwording

Gespreksgroepen

Op persoonlijk initiatief van groepen of personen zijn een aantal gespreksgroepen ontstaan.
Tevens is er dan ook een verzoek aan de stichting of zij het bestaan van een gespreksgroep of het initiatief om een gespreksgroep te starten kenbaar wil maken. De stichting wil dit graag doen.
Wat er echter inhoudelijk plaats vindt in de gespreksgroepen is de stichting niet bekend.
Toch gaan velen er vanuit dat, daar de gespreksgroepen in de website van de stichting “De Heraut” staan, de stichting volledig achter deze gespreksgroepen staat. 

Hierbij wil de stichting dan ook nogmaals benadrukken dat zij  geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gespreksgroepen op zich neemt.

Gespreksgroep Den Haag

komt elke derde donderdagmiddag van de maand bij elkaar.
Van 13.30 uur  tot 16.00 uur
Wij zijn al enige jaren bezig en ervaren de middagen als zeer waardevol.
De groep is nog steeds groeiende dus is er altijd plaats voor “nieuwe”mensen.
Wil je komen neem dan even contact met mij op:

Wampie Curvers
email: w.a.m.curvers@ziggo.nl

tel 070 3891645

Esoterisch gespreksgroepje op Walcheren

Gespreksgroepje van 4 personen komt 1 maal in de 3 weken op zondagavond bij elkaar.
We bespreken het esoterisch Christendom, Gnostiek en andere levensvragen.
Momenteel lezen we in het boekje van Hans Stolp: De geboorte van Christus in ons; Een moderne Inwijdingsweg.
Maar ook andere esoterische gnostieke schrijvers hebben onze belangstelling, o.a. Bram Moerland.
Heb je interesse om samen met ons te discussiëren over al deze levensvragen? mail ons.

Jos de Voogd te Oostkappelle

devoogdjc@zeelandnet.nl

Apeldoorn, Gelderland

ALLES IS LIEFDE
Alles is liefde kan een goedkope en niet te vatten, maar ook een allesomvattende gedachte zijn. Dat dit moeilijk toe te passen is doordat we ons vaak laten leiden door gevoelens van minderwaardigheid,schuld enz is vaak een feit. Verder kunnen we ervaren dat we het beleven en concreet maken van niet zonder elkaar kunnen. Vandaar een oproep om u te melden voor een nieuw op te zetten samenkomst, die christelijk in formulering, met de bijbel als richtsnoer andere godsdienstenlevensbeschouwingen etc. niet bij voorbaat uitsluit. Een samenkomst waarin het persoonlijk en gemeenschappelijk beleven van onvoorwaardelijke liefde centraal staat d.m.v. stilte, muziek,meditatie zang enz.
Geinteresseerd of heeft u vragen? geef dan uw reaktie.
E-mail; jmhakkenberg-broer@wanadoo.nl

Gespreksgroep in Volkel

In Volkel is een nieuwe gespreksgroep gestart. 
Zij zijn begonnen met het boek van Hans Stolp: “De 7 stappen naar wijsheid en vrede”.
Wie interesse heeft kan informatie inwinnen bij:
Marieke de Niet, telefoon 0413 273002

Gespreksgroep in provincie Groningen

Menno en Jeannette Laaning willen een gespreksgroep starten om te beginnen in de stad Groningen.
Begonnen wordt met het boek van Hans Stolp “Jezus van Nazareth”. 
Start:januari 2007.
Wie interesse heeft kan informatie inwinnen bij:
Menno en Jeannette Laaning
Abraham Kuyperlaan 4, 9722 PE Groningen, 
telefoon: 06-23055068

Gespreksgroep in Almere

Graag wil ik een gespreksgroep starten in Almere.
De boeken van de schrijvers van “De Heraut” zullen centraal staan.
Verde is alles nog open en wil ik in overleg met de deelnemers verder vorm geven.

Corrie Tadema 

Emal : corrietadema@gmail.com

Gespreksgroep in Belgisch Limburg

In Belgisch Limburg zijn drie gespreksgroepen opgericht waar boeken van Hans Stolp worden besproken.
naam van de vereniging : Endura
verantwoordelijke : Jean-Marie Lallemand
telefoon : 011/720177
enduragroep@hotmail.com
Plaats van samenkomst groep 1 en 2
Centrum voor Actief Leven
De Schiervellaan 2A
BE-3500 Hasselt

samenkomst groep 1 : 
4de woensdag van de maand van 14u tot 17u

samenkomst groep 2 : 
1ste dinsdag van de maand van 14u tot 17u

Plaats samenkomst groep 3:
Or-Chi-De
Zammelenstraat 9
BE- 3720 Kortessem

Gespreksgroep in Warmenhuizen (tussen Alkmaar en Schagen)

We zijn een gespreksgroep begonnen om boeken van Hans Stolp te bespreken.
We komen eens in de 3 weken op dinsdagmiddag bij elkaar.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Christa Liedermooij
Westfriesedijk 35 (huis 28)
1749 CR Warmenhuizen
072-5094215
christalie@tele2.nl