Gezegend de mens die wéét…

Hans Stolp

Gezegend de mens die weet

dat de stille liefde van God

ons altijd draagt en vasthoudt,

wat er in ons leven ook gebeurt.

Gezegend de mens die weet

dat God ons geen moment

uit het oog verliest, ook niet

als het leven ons zwaar valt.

Gezegend de mens die weet

dat de weg ons gewezen wordt,

ook al weten wij nog niet hoe

deze gaat en waar hij ons brengt.

Gezegend de mens die wakker

wordt en tot weten rijpt: die

ziet tot voorbij de buitenkant,

die ziet liefde, pure schoonheid,

die ziet het gewaad van God.

Gezegend de mens die weet

dat al onze wegen uitlopen tot

in de handen van Hem Die onze

oorsprong en bestemming is.

Gezegend de mens die wéét.