Heraut van Michaël

Hans Stolp

Michaël, een heilig ontzag vervult mij,

als ik in een meditatieve stilte voor U sta.

Alles om U heen is helder en scherp afgetekend.

Al mijn omhullingen vallen in uw nabijheid weg.

Alles wat ik denk en voel, heel mijn ziel, mijn hart 

en mijn gedachten liggen open voor U.

Michaël, uit uw ogen straalt een ongehoorde

kracht die – zo voel ik – louter scheppingskracht is.

Met een kort, haast ongeduldig handgebaar

vraagt U mij het oude nu ook écht los te laten

en mij open te stellen voor de impulsen

en gedachten die U in mijn hart wilt leggen.

Daarna wacht U, Michaël, met een eindeloos 

geduld tot ik mij innerlijk uitspreek en de heilige 

belofte afleg U te dienen. Pas dan geeft U mij 

de ridderslag en maakt mij tot een Michaëlstrijder.

Als ik daarna weer terugkeer naar het aardse leven,

probeer ik in Uw geest te leven. Mijn denken 

probeer ik om te vormen tot een denken met het hart. 

Mijn ego leer ik te beteugelen met de geestkracht 

die U mij geeft. En met al mijn innerlijke kracht 

zet ik mij in om onze samenleving om te vormen

naar de richtlijnen die U ons geeft voor deze tijd.

Michaël, hoe meer ik, verlicht door uw geest,

inzicht en helderheid verwerf, hoe meer ik zie,

hoe zich op aarde een strijd afspeelt met aan de ene

kant U en allen die U volgen, en aan de andere kant

de donkere machten van verharding en illusie, 

die mensen leeg en zonder inspiratie achterlaten.

Michaël, vervul mijn hart met een standvastige

liefde. Laat mij de geestelijke strijd doorzien

die zich in onze dagen afspeelt en geef mij

de moed om waarlijk een Heraut van U te zijn.