“Het Boek der Boeken is een Mysterieboek” I

Eens werd ons, eeuwen geleden nu al, een heel bijzonder

boek in handen gelegd. Door vroegere generaties werd het

vol eerbied ‘Het Boek der boeken genoemd,

het Woord van God, of, in het Latijn, Verbum Dei.’

In dat boek stonden de Mysteriën van Jezus Christus

beschreven, zoals de incarnatie van de kosmische Christus

in de mens Jezus bij de Doop in de Jordaan.

Ook vertelt het in beeldende taal over de Mysteriën

van het Kruis.

Dat Mysterie van het kruis: het Boek der boeken leert ons

dat Jezus Christus zijn kruisdood zijn Verheerlijking noemt.

Hangend aan het kruis riep Hij uit: mijn God, mijn God,

wat hebt Gij mij verheerlijkt.

Ook de raadselachtige afdaling van de Christus na zijn

dood tot in het hart van de aarde staat erin beschreven.

Het is, alsof we nu pas beginnen door te dringen

tot de vele Mysteriën die in dit Boek der boeken,

versluierd, beeldend, werden opgetekend.

Eeuwenlang mochten alleen geestelijken dat Boek

der boeken lezen. Hoe zou een gewoon mens immers

al die ondenkbare Mysteriën kunnen begrijpen?

De meeste geestelijken begrepen die zelf niet eens!

Maar toen de boekdrukkunst werd uitgevonden

ende mens zelfbewuster werd, nam hij zelf het

Boek der boeken ter hand. Hij wilde zich voeden met

de rijke inhoud ervan. Maar hij kwam daarbij niet

verder dan de buitenkant van alles wat dit Boek

der boeken ons leren wil. Daarom legde hij na een

paar eeuwen teleurgesteld dit Boek terzijde.

Gelukkig zijn er grote gidsen en Meesters

die ons leren dit Boek der boeken opnieuw ter hand

te nemen en oog te krijgen voor de vele verborgen

geheimen die dit Boek bevat.

Lang duurde het voordat de mens zich het nodige

inzicht daartoe verwierf. Maar toen voltrok zich

een wonder: dat oude, versmade Boek, de Bijbel,

het werd tot een nieuwe schat, een gids naar

een nieuw en ongekend geestelijk leven.

Zo beginnen we te ontdekken dat de Bijbel,

het Boek der boeken dat vele generaties voor ons

geïnspireerd heeft, in wezen een Mysterieboek is.

Hans Stolp