Het esoterische Pinksterfeest van Johannes

HANS STOLP

Toen Johannes aan de voet van het kruis stond,

samen met moeder Maria en Maria Magdalena,

– de andere leerlingen liepen als zombies, als 

waren ze slaapwandelaars, ergens in de verte rond – 

zei Jezus Christus tegen hem: Zoon, zie uw moeder.

Johannes, hij die door Jezus Christus zelf was 

ingewijd, wist wat Jezus Christus daarmee bedoelde:

moeder Maria, zij is het symbool van Vrouwe Sophia,

Ja, zij is Vrouwe Sophia, de reinigende kracht vol

wijsheid die onze driften beteugelt en ons

daarom een gereinigd astraallichaam schenkt.

Op datzelfde moment nam Johannes haar wezen

in zich op – en werd gezuiverd en gereinigd. Zo werd

hij voorbereid op de indaling van de Heilige Geest.

En twee dagen later, op de avond van de grote dag

der Opstanding, verscheen Christus zelf aan hem. 

Hij blies op hem en schonk hem de Heilige Geest.

Zo mocht Johannes op die dag en op dat uur – lang

voor de andere leerlingen – het Pinksterfeest beleven,

een esoterisch Pinksterfeest, een geheim feest:

de andere leerlingen waren immers nog niet in staat

dit geheim te bevatten en waren nog niet ontwaakt.

Johannes mocht dankzij dit geschenk grootse geheimen

schouwen en begrijpen. Zo mocht hij het mysterie

van Golgotha met zijn verlichte denken omvatten

Maar ook kreeg hij een duizelingwekkend inzicht

in de esoterische geschiedenis. En zelfs de toekomst,

geleid door de Geest, zo onvatbaar groots,

mocht hij vol verwondering overzien en begrijpen.

Christus vroeg hem om deze geheimen neer te leggen

in twee geschriften: een Evangelie en een boek met

Openbaringen, zodat ook toekomstige generaties,

tot inzicht zouden kunnen komen. Johannes, hij schreef.

Lang duurde het, voordat de mensen in staat raakten

om de geheimen die Johannes in zijn geschriften neerlegde, 

te begrijpen. Maar nu is het dan zover: de Geest heeft

ons denken verlicht en daardoor raken we eindelijk

in staat de geheimen van Johannes te begrijpen.

Het esoterische Pinksterfeest, het is begonnen!