Het esoterische Pinksterfeest van Johannes

 Toen Johannes aan de voet van het kruis stond,
samen met moeder Maria en Maria Magdalena,
– de andere leerlingen liepen als zombies, als
waren ze slaapwandelaars, ergens in de verte rond –
zei Jezus Christus tegen hem: Zoon, zie uw moeder.

Johannes, hij die door Jezus Christus zelf was
ingewijd, wist wat Jezus Christus daarmee bedoelde:
moeder Maria, zij is het symbool van Vrouwe Sophia,
Ja, zij is Vrouwe Sophiade reinigende kracht vol
wijsheid die onze driften beteugelt en ons
daarom een gereinigd astraallichaam schenkt.

Op dat zelfde moment nam Johannes haar wezen
in zich op – en werd gezuiverd en gereinigd. Zo werd
hij voorbereid op de indaling van de Heilige Geest.
En twee dagen later, op de avond van de grote dag
der Opstanding, verscheen Christus zelf aan hem.
Hij blies op hem en schonk hem de Heilige Geest.

Zo mocht Johannes op die dag en op dat uur – lang
voor de andere leerlingen – het Pinksterfeest beleven,
een esoterisch Pinksterfeest, een geheim feest:
de andere leerlingen waren immers nog niet in staat
dit geheim te bevatten en waren nog niet ontwaakt.

Johannes mocht dankzij dit geschenk grootse geheimen
schouwen en begrijpen. Zo mocht hij het mysterie
van Golgotha met zijn verlichte denken omvatten.
Maar ook kreeg hij een duizelingwekkend inzicht
in de esoterische geschiedenis. En zelfs de toekomst,
geleid door de Geest, zo onvatbaar groots,
mocht hij vol verwondering overzien en begrijpen.

Christus vroeg hem om deze geheimen neer te leggen
in twee geschriften: een Evangelie en een boek met
Openbaringen, zodat ook toekomstige generaties,
tot inzicht zouden kunnen komen. Johannes, hij schreef.

Lang duurde het, voordat de mensen in staat raakten
om de geheimen die Johannes in zijn geschriften neerlegde,
te begrijpen. Maar nu is het dan zover: de Geest heeft
ons denken verlicht en daardoor raken we eindelijk
in staat de geheimen van Johannes te begrijpen.
Het esoterische Pinksterfeest, het is begonnen!