“Het gewone leven als inwijdingsschool” I

Wie kent ze niet? De beproevingen die het leven ons

af en toe voorlegt en waar we ons doorheen moeten

worstelen, of we willen of niet?

Beproevingen komen immers ongevraagd op onze

weg, bijvoorbeeld als je je kind of je partner aan de

dood verliest of wanneer je partner, je kind, een vriendin

of een vriend de relatie met jou verbreekt. Dit laatste

komt steeds vaker voor: onze tijd is immers een tijd

waarin er steeds meer breuken ontstaan in familie

of vriendschap relaties.

Wanneer zo’n beproeving op je weg komt, word

je geconfronteerd met heftige gevoelens als pijn,

wanhoop en eenzaamheid.

Mensen spreken overigens niet zo vaak over die

gevoelens: het is niet gemakkelijk om in al je kwetsbaarheid

uit te spreken en daarnaast zijn er niet veel mensen die

je werkelijk begrijpen. Iemand vertelde over de tijd, waarin zij

door een zware beproeving heen ging:

“Als ik ‘s morgens wakker werd, herinnerde ik me

heel even niet wat er was gebeurd en voelde ik me

innerlijk rustig en vredig. Dat duurde echter maar een

fractie van een seconde. Want zodra ik me herinnerde

wat er was gebeurd, het overlijden van mijn man,

sloegen de wanhoop en het verdriet als hoge golven

over mij heen. Meteen zag ik alles weer voor mij.

Het benam mij letterlijk de adem.

Elke morgen vroeg ik me opnieuw af: hoe kom

ik nu weer door deze dag heen?

Elke dag was het volhouden om te overleven.”

In oude, voorchristelijke tijd waren het de

inwijdingsscholen, ook wel Mysteriën of

Mysterieplaatsen genoemd – waar leerlingen

met ingrijpende beproevingen en dus met

heftige gevoelens en emoties werden

geconfronteerd. Die hoorden bij de opleiding

die zij kregen. De beproevingen werden

opgelegd door de priester of priesteres die

hen als inwijder, ook wel hiërofant genoemd,

stap voor stap begeleidde op de weg van de

inwijding. Zulke beproevingen waren zelfs zo

heftig en riskant dat de mysterieplaatsen als

gevaarlijk werden gezien en een gevoel van

huiver opriepen. Je kon immers sterven aan

de beproevingen die je daar werden opgelegd!

Bekende Mysterieplaatsen waren onder andere

Efeze, waar Johannes jarenlang leefde en werkte,

Eleusis in Griekenland of de Externsteine in het

Teutoburgerwald in Duitsland.

Een stille hulp

In onze tijd is het niet langer de hiërofant

die ons de noodzakelijke beproevingen oplegt.

Nu legt het gewone leven zelf ons onze

levenslessen voor, tot aan ingrijpende

beproevingen toe. Het leven volgt daarbij een

patroon van ons karma: het legt ons de

levenslessen voor die we nodig hebben om

ons geestelijk verder te ontwikkelen.

Gelukkig is er nu ook iemand die ons begeleidt

op onze weg door de beproevingen heen:

Christus zelf. Zoals het vroeger de hiërofant

was die de inwijding bijstond, zo is het nu

Christus die ons helpt en naast ons gaat.

Alleen: meestal ervaren we dat niet tijdens

de beproeving zelf. Als we door het donker

heen gaan, voelen we ons juist heel alleen.

Pas veel later, als we het donker achter ons

hebben gelaten en een nieuwe weg vooruit

hebben gevonden, gebeurt het terugkijkend

wel dat we ons plotseling bewust worden:

Wat heb ik in die tijd eigenlijk een stille hulp

gekregen!

Ik dacht dat ik er zo alleen voor stond, maar

nu pas zie ik dat er een stille stroom van hulp

naar mij uitging. en zonder die hulp zou het

mij niet zijn gelukt er doorheen te komen.

Het is altijd pas achteraf dat we ons die hulp

bewust worden. Maar als we, terugkijkend,

die ontdekking doen, is dat een ontdekking

die ons hele leven verandert.

Dan is het voorgoed tot in ons diepste weten

doorgedrongen dat we er niet alleen voor staan,

hoe onze weg ook gaat en welke ervaringen

ons ook toevallen. Dan weten we dat er altijd

een stille hulp voor ons klaar staat,

ook dan als we dat niet zien en voelen kunnen.

Dan is geloven tot weten geworden.

Hans Stolp