“Het gewone leven als inwijdingsschool” V

De aardeproef…

Gelukkig blijft de aardeproef ons in deze tijd nog bespaard.

Het ontbreekt ons immers in deze fase van onze menselijke

ontwikkeling aan de geestelijke kracht die nodig is om deze

beproeving te doorstaan.

Het houdt namelijk de confrontatie in met de wereld van

demonen en is een onvoorstelbare zware beproeving:

je staat helemaal alleen tegenover een overmacht aan

demonische krachten. Het is, volgens de Italiaans dichter

Dante, de wereld van de demonen te vinden in het hart

van de aarde. Het is daarheen dat Jezus na zijn dood aan

het kruis afdaalde en waar hij deze aller zwaarste beproeving,

in de vorm van een confrontatie met de demonen aanging.

Onze geloofsbelijdenis heeft deze beproeving aangeduid

met de woorden: “…nedergedaald ter helle…” Vandaar dat

de aardeproef ook wel een ‘hellevaart’ wordt genoemd.

Daar, in het hart van de aarde heeft Jezus Christus de

confrontatie met de demonen weerstaan en heeft hij

overwonnen. Maar, zoals gezegd, wij hoeven deze beproeving

in onze tijd nog niet te doorstaan. Ooit later zullen wij voor

deze opgave worden gesteld, omdat we immers Jezus Christus

op zijn weg naar de opstanding in alles achterna groeien.

Ook de hellevaart.

Maar bij Jezus Christus zien we, hoe de confrontatie met het

meest intense, demonische duister de voorbode was van de

opstanding. Immers: nooit is de nacht zo donker als in het

laatste uur, voordat het licht wordt geboren.

Dus als we ooit zover zijn dat ook wij deze beproeving moeten

doorstaan, is de opstanding van de eigenlijke mens die wij zijn

en die wij zullen worden.

Vragen die om een antwoord vragen…

De vragen, waarvoor ieder wordt gesteld die nadenkt over

de beproevingen die het leven ons voorlegt, zijn deze:

1 Kun je, terugkijkend naar de beproevingen die het leven

jou oplegde al zien, wat je daarvan had te leren?

2 Kun je, terugkijkend, vóelen, dat je ook toen, toen het zo

donker was, in wezen niet alleen was, maar dat Christus

naast je ging?

3 Kun je zelfs zeggen: ik heb deze beproeving opgenomen

in mijn hart en heb hem omarmd, omdat ik alleen zo tot

een wetende kon worden omgevormd?

Gun jezelf bij het beantwoorden van deze vragen alsjeblieft

de tijd en forceer niets! Het duurt immers meestal heel wat

jaren, voordat de antwoorden op deze vragen in ons hart opwellen. Gun jezelf die tijd, maar neem die vragen wel mee

in je meditatie en je gebed.

En vraag, als je gaat slapen, aan Christus zelf om hulp bij het zoeken naar jouw antwoord op deze vragen.

Als je er zo mee omgaat, worden je beproevingen uiteindelijk

tot een winst die niemand je ooit meer kan afnemen.

Hans Stolp