Het Lied van de Troost

Je hoeft niet bang te zijn als het leven je klem zet en belaagt: Ik ben bij je.

Je hoeft niet bang te zijn voor wat de dag van morgen je aan zorgen, verdriet en pijn zal brengen: Ik draag je door het donker heen.

Je hoeft niet in het beklemmende duister van je angst en zorg te leven: Ik houd je vast en maak het donker licht.

Voel maar, hoe Ik het ben die naast jou gaat.

Voel de warmte die vanuit Mijn hart naar jou uitgaat en je omhult.

Voel de kracht van Mijn liefde maar, vervul jezelf met die liefde en laat, gesterkt door die liefde, alles wat je zwaar valt, los.

Jouw geliefden draag Ik in mijn handen, zoals Ik jou draag.

Ik zorg voor hen, behoed hen op hun wegen en ben hen altijd nabij.

Leg je zorg voor hen in Mijn handen neer en weet: Ik laat hen nooit alleen.

Weet je het nog? Weet je nog hoe Ik het was die jou op moeilijke momenten in je leven bijstond en steunde?

Weet je nog hoe Ik je behoedde en vasthield toen jij de weg niet meer wist?

Weet je nog van al die momenten waarop Ik jou droeg, omdat je zelf niet meer gaan kon?

Kun je de stille kracht nog voelen waarmee Ik je toen vervulde?

Kun je de wijsheid nog voelen waarmee Ik je hart toen vervulde, zodat je weer een weg vooruit kon vinden in het donker?

Kun je Mijn aanwezigheid nog voelen, zoals je dat toen kon, toen je dacht helemaal alleen te staan? Voel maar en weet: Ik ga de weg die jij gaat, en Ik vang je op als je struikelt.

Ken je de kracht van de liefde nog?

Weet je nog dat liefde alles overwint, zelfs de dood?

Weet je dat wie zich aan de liefde toevertrouwt, in wezen onkwetsbaar is?

Hul jezelf dan in de kracht van de liefde.

Pantser je hart niet.

Sluit jezelf niet op in bitterheid of een hardheid die uit zelfbescherming voortkomt.

Laat de zachte krachten van je hart het steeds weer mogen winnen van je angst en zorg.

Want níet wie zichzelf beschermt, zal leven. Alleen wie zwak en kwetsbaar durft te zijn, ontvangt uit Mijn handen een nieuwe toekomst.

Ik roep je bij je naam. Hoor je Mijn stem? Voel je Mijn liefde? Ken je Mijn trouw?

Jouw naam staat voor eeuwig geschreven in Mijn hart en niemand kan jouw naam daaruit wegnemen.

Ik roep je bij je naam. Hoor je Mijn stem? Voel je Mijn liefde? Ken je Mijn trouw?

Ga dan in vrede en vol vertrouwen je weg.

Spreek tegen Mij uit wat leeft in jouw hart.

En zegen Mijn naam, zoals Ik jou zegen.

                                                                                                                      Hans Stolp