Het verschil tussen liefde en Liefde

Mensen, levend in de materie, hebben nog vaak

een totaal verkeerd beeld van wat Liefde eigenlijk is.

Zelfs wanneer wij een liefdedaad stellen naar onze

medemensen, leeft toch meestal, bewust of onbewust,

op de achtergrond de gedachte:

‘Wat krijg ik ervoor in de plaats?’

Dat is niet de liefde met een grote L.

Ook de bedisselende en verstikkende liefde om alles

voor een ander te doen, zichzelf wegcijferend, maar

daardoor juist de ander zijn/haar vrijheid ontnemend,

is niet die Liefde.

Van echte Liefde is pas sprake wanneer we

onvoorwaardelijk iets voor een ander willen betekenen,

waarbij we het bij die ander laten wat hij/zij ermee doet

en hem/haar hierbij de vrijheid schenken om eigen

beslissingen te nemen, zelfs al gaan die regelrecht in

tegen onze eigen wensen voor die persoon.

Echt wel iets om even over te bezinnen!

Hans Stolp