Hoe Zarathoestra tot Meester Jezus werd

Een Thema-dag over grote esoterische geheimen.

Zarathoestra is de grote ingewijde die met zijn inzichten en inspiratie de tweede na-Atlantische cultuur, de oud-Perzische cultuur (van ongeveer 5000 v. Chr – 3000 v. Chr.) mogelijk maakte. Eerder al, in Atlantis, was hij de grote dienaar van de Zonnegod in de belangrijkste mysterieplaats van die tijd. In Perzië leidde hij de aandacht van ‘zijn’ mensen op de aarde: Blijf niet vol heimwee naar de hemel staren, maar aanvaard de verantwoordelijkheid voor de aarde en het aardse leven. Daarbij maakte hij duidelijk dat er op aarde een strijd gaande is tussen Ahriman (de god van het donker) en Ahoera Mazda (de god van het licht). Daarom, vertelde hij, moesten de mensen zich verbinden met Ahoera Mazda en zijn dienaar moesten worden om hem te helpen in zijn strijd tegen Ahriman.

Beslissend was vooral een bijzondere waarneming die hij deed: hij zag hoe de Zonnegod de zon had verlaten en op weg was naar de aarde. Eens, zei Zarathoestra, zal de Zonnegod op aarde afdalen, daar geboren worden en de mens tot een beslissende hulp worden.

Wanneer men al deze gegevens overziet, wordt duidelijk dat Zarathoestra vanaf het begin de grote dienaar van de Zonnegod was. Begrijpelijk dat hij ook een belangrijke taak vervulde toen de Zonnegod, de Christus, zich later in de mens Jezus belichaamde en zo op aarde werkzaam werd. Hij was er ook bij toen de Christus na zijn opstanding (en voor zijn Hemelvaart) veertig dagen lang de grote esoterische geheimen aan zijn leerlingen doorgaf. Gedurende die veertig dagen werd het esoterische christendom geboren. En Zarathoestra? Hij werd de sleutelbewaarder van deze geheimen. Elke eeuw daalt hij naar de aarde af om aan een nieuwe incarnatie te beginnen. En elke keer wekt hij in stilte de harten van die mensen die er aan toe zijn de geheimen van het esoterische christendom in zich op te nemen. Maar toen had hij inmiddels allang zijn nieuwe naam Meester Jezus gekregen. Waarom hij deze nieuwe naam kreeg, leg ik op onze Thema-dag uit.

Kortom: stevige stof, maar het gaat hierbij wel om de essentie van het esoterische christendom! Ik verheug me er zeer op deze inzichten met jullie te mogen delen!

Hoe Zarathoestra tot Meester Jezus werd

Hoe Zarathoestra tot Meester Jezus werd