Initiatieven

De stichting "De Heraut" plaatst geen advertenties in haar kwartaalblad "Verwachting".
Er zijn echter allerlei privé-initiatieven die men kenbaar wil maken.
De stichting wil hieraan graag  meewerken.
Onder het hoofdje initiatieven staan dan ook 3 rubrieken:

- gebedscirkels

- gespreksgroepen

- servicerubriek

Deze initiatieven zijn echter privé-initiatieven waarop de stichting geen enkel inhoudelijk zicht heeft.
Het blijkt echter steeds weer dat een aantal bezoekers van de website er toch vanuit gaan, daar het op de website van de stichting staat, de stichting volledig achter deze advertenties staat. 

Hierbij wil de stichting dan ook nogmaals benadrukken dat de advertenties op persoonlijke titel zijn geplaatst. Met andere woorden de stichting neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze rubrieken.