SR00015
"Spiegeling"

Gedichten en mandala's voortgekomen uit het werken met gehandicapte kinderen.
Bestellen door fl 18,75 over te maken op
gironr. 3333741
t.n.v. Marianne Geleynse.
Elzenlaan 37,  3442 HV Woerden