Niet gepubliceerd

Regelmatig komen er op de redactie artikelen binnen die niet allemaal gepubliceerd kunnen worden.
Tevens ontvangt de redactie brieven of artikelen  met persoonlijke inzichten en opvattingen die niet thuishoren in Verwachting.
Om enigszins tegemoet tekomen aan de vraag van de inzend/ers/sters is hiervoor ruimte vrijgemaakt op deze website.
Wij benadrukken dat de redactie/stichting geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de inhoud ervan. 

 

Michaëlsdag in Zwolle 29 september 2017

Jan Kleinjan

Historie

Sint Michaël is patroon van de Hanzestad Zwolle. De Hanzekooplieden en soldaten uit deze stad eerden hem ter ere van de overwinning op het kwade en de verdrijving van de Noormannen en wilde Saksers. Vanaf het jaar 1000 is Sint Michaël in Zwolle bekend en is hij de schutspatroon van de stad. Begin 15e eeuw werd de bouw ter hand genomen van wat nu de Grote of Sint Michaëlskerk heet, een gotische driebeukige hallenkerk zonder toren. Deze werd namelijk meermalen door de bliksem getroffen en toen hij in 1669 door wederom een blikseminslag gedeeltelijk instortte en ‘en passant’ een stuk van de kerk en het orgel meenam in zijn val, vonden ze het welletjes. De ingestorte toren werd afgebroken en nimmer weer opgebouwd.

De redactie van ons kwartaalblad Verwachting ontving van Joyce Berger het verzoek aandacht te willen schenken aan het uitzetten van mobiele telefoons op de themadagen. Zij schreef daartoe een artikel. Wij geven hieronder een beknopte weergave van haar verhaal. De meer technische uiteenzettingen hebben we achterwege gelaten.

Gezondheidsrisico’s van draadloze communicatiemiddelen (en elektrische apparaten)
Joyce Berger i.s.m. Jacques de Been

Omdat er tijdens de themadagen zoveel mensen met hun smartphone in de weer zijn, vroeg ik Hans Stolp of hij aan het begin van de dag niet alleen zou willen vragen, of de mobieltjes mogen zwijgen, maar of deze alsjeblieft ook echt helemaal uitgezet mogen worden. De reden daarvan is de gezondheidsrisico’s die aan de straling van deze telefoons kleven.