Afdrukken

Het visioen van Dionysios Areopagites,

dat wegens de christenvervolgingen niet in de "Handelingen"kwam

van J.G. Sutherland 

In Verwachting 98 schreef Wilma Mulder voor de Kunstrubriek het artikel De school van Athene van Rafaёl Sanzio: Niet Plato en Aristoteles, maar Paulus en Dionysius! Daar hoorde eigenlijk nog een bijlage bij die op dat moment door onvoldoende ruimte niet geplaatst kon worden in ons blad. Omdat van Dionysius een heel bijzondere ervaring bewaard gebleven is over het Mysterie van Golgotha, vinden wij het belangrijk dat deze bijlage alsnog gepubliceerd wordt.

Deze bijlage vindt U in Verwachting 99.

Hierkunt u lezen:

Dionysius de Areopagiet was een hoge ingewijde die jarenlang in stilte en op de achtergrond de apostel Paulus bij zijn werk geholpen heeft. Hij wordt slechts eenmaal genoemd in de Bijbel (in Handelingen 17:34). Alle hoge ingewijden worden in de Bijbel meestal alleen maar terloops genoemd.
Dionysius was de eerste leider van de esoterisch christelijke school die door Paulus op de Areopagus in Athene gesticht werd. Van deze Dionysius is een bijzondere ervaring bewaard gebleven die hij als rechter opdeed in Galilea op Goede Vrijdag toen Jezus Christus stierf aan het kruis.
Deze ervaring is ooit op papier gezet, maar ik had dat geschrift nooit gezien en dus ook nooit gelezen.
Wat verheugde het mij toen ik onlangs het boekje van J.G. Sutherland vond met de titel Het visioen van Dionysios Areopagites. Het boekje is slechts zelden – en dan alleen nog maar antiquarisch – te verkrijgen.
In dit bijzondere boekje staat de gebeurtenis beschreven die Dionysius in het jaar 33 meemaakte.
Het is een indrukwekkend verhaal dat mij diep raakt. Daarom wilde ik het belangrijkste deel ervan in bijgaande tekst aan de lezers van Verwachting meegeven.
Maar wie het hele boekje wil lezen verwijs ik naar de website van Stichting De Heraut: daar zal de integrale tekst van dit boekje worden geplaatst.

Klik hier voor het openen van de pdf-file met de integrale tekst. 

Categorie: Niet gepubliceerd
Hits: 49