STICHTING DE HERAUT

Informatie over het Jubileum-Symposium

Rudolf Steiner: Stichter van een nieuwe cultuur

!!!!!VERPLAATST!!!!!

VAN ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020

NAAR: ZONDAG 13 JUNI 2021

ÉN VERPLAATST VAN FLINT NAAR:

CONGRESCENTRUM ORPHEUS

APELDOORN

Beste mensen,

Door het coronavirus is de planning van het Jubileum Symposium (ook) problematisch geworden. Want op dit moment kunnen theatervoorstellingen slechts door een zeer beperkt aantal mensen bezocht worden en zijn veel voorstellingen om die reden al naar 2021 doorgeschoven.

Tot nu toe schreven zich meer dan 800 mensen voor het jubileum symposium in.
Dat wil zeggen dat er meer dan 800 mensen naar Flint wilden komen, terwijl het tot het einde van het jaar niet mogelijk is om daar met zo veel mensen samen te zijn.
Het bestuur van Stichting De Heraut wil het symposium heel graag door laten gaan en er een feestelijke bijeenkomst van maken.
Zij heeft dan ook besloten opnieuw een nieuwe datum te bepalen waardoor iedereen die zich opgegeven heeft erbij zal kunnen zijn.

Na overleg met theater Flint inAmersfoort bleek dat alle weekeinden daar in mei en begin juni 2021 al bezet waren, terwijl bij congrescentrum Orpheus in Apeldoorn alleen zondag 13 juni 2021 nog beschikbaar was.
Deze datum hebben we daarom vastgelegd. 
Hopelijk is er dan ook weer een ‘normaal’ theaterbezoek mogelijk.
Orpheus is groter dan Flint.
Er zijn dus nog plaatsen beschikbaar.

Voor diegenen die al kaarten gereserveerd hebben: deze blijven geldig!
Mocht u er onverwacht op 13 juni 2021 toch niet bij kunnen zijn in Orpheus inApeldoorn,
dan bestaat de mogelijkheid de kaarten tot 31 januari 2021 terug te sturen.
Het inschrijfgeld zal dan teruggestort worden.
Na deze datum is uw inschrijving definitief.

Kijk voor eventuele verdere ontwikkelingen af en toe op deze website.

U KUNT NOG RESERVEREN (zie hieronder)

Omdat Orpheus meer zitplaatsen heeft dan Flint zijn er voor 13 juni 2021 nu nog plaatsen beschikbaar.
U kunt dus nog reserveren.

Congrescentrum Orpheus ligt aande rand van het stadscentrum van Apeldoorn
en is uitstekend bereikbaar, zowel met eigen als met het openbaar vervoer.

 

SAMENVATTEND

Het symposium is verplaatst naar

ZONDAG 13 JUNI 2021

en wordt nu gehouden in

CONGRESCENTRUM ORPHEUS

IN APELDOORN.

U KUNT NOG RESERVEREN
zie hieronder

 

Op zondag 13 juni 2021 vieren we het 25 jarig jubileum van onze Stichting de Heraut.
Naar aanleiding daarvan organiseren we een symposium.

Het thema van dit symposium is:
Rudolf Steiner: Stichter van een nieuwe cultuur

De vier lezingen op deze dag zullen ons een inzicht geven van wie Rudolf Steiner was en hoe belangrijk zijn inzichten zijn voor het esoterisch Christendom.

 Pieter Zandberg is de dagvoorzitter van dit symposium.

De sprekers zijn:

Hans Stolp
Hans Stolp is pastor en auteur. Ook is hij redacteur van ons kwartaalblad ‘Verwachting’.
Zijn bekendheid dankt hij vooral aan de vele lezingen die hij geeft over het esoterisch christendom.

 Wilma Mulder
Naast haar dagelijks werk als advocate heeft zij zich de afgelopen jaren verdiept in het werk van  Rudolf Steiner.
Zij is ook redacteur  van ons kwartaalblad Verwachting.
Op het symposium vertelt zij hoe de oude oosterse- en griekse inwijdingsweg werd omgevormd tot de moderne inwijdingsweg.

Aanmelden voor symposium

Inschrijving

Inschrijving alleen mogelijk door:

 € 25,= (zonder lunch) of
€ 35,= (inclusief een klein lunchpakket)

over te maken op de rekening van de Triodosbank

IBAN nummer is NL69TRIO 0254 8450 53

 t.n.v. Stichting de Heraut te Oss o.v.v.
uw ADRES en Rudolf Steiner symposium.

 LET OP !!!!!
Vermelding van naam en adres is noodzakelijk voor het toesturen van de toegangskaarten.

De overmaking dient uiterlijk zaterdag 1 mei in ons bezit te zijn. Wij zenden u vervolgens de routebeschrijving en bestelde toegangskaart(en) en lunchkaart(en).

LET OP!!!!!
U bent pas ingeschreven op het moment dat het entreegeld is overgemaakt op bovenstaande rekening.

Programma van het Symposium

9.30 uur     Deuren open

10.30 uur   Zaal open

11.00 uur   Welkom en mededelingen

                  Aansteken van de kaars

11.10 uur  Lezing Hans Stolp
                 Een druppel op zijn voorhoofd

12.00 uur  Korte pauze

12.20 uur  Lezing Hans Stolp
                 De inzichten van Rudolf Steiner

13.15 uur  Lunch-pauze

14.00 uur  Lezing Hans Stolp
                 De Levensgang van Rudolf Steiner

15.00 uur  Korte pauze

15.20 uur  Lezing Wilma Mulder
                 De moderne inwijdingsweg

16.20 uur  Afsluiting van de dag
                 Doven van de kaars

16.30 uur Einde van het programma