Afdrukken

 

STICHTING DE HERAUT

Het Jubileum-Symposium

Rudolf Steiner: Stichter van een nieuwe cultuur

Het Jubileum Symposium is op

ZONDAG 31 OKTOBER 2021

CONGRESCENTRUM ORPHEUS

APELDOORN

Beste mensen,

Als bestuur en vrijwillgers willen we heel graag het Jubileum symposium laten plaats vinden. Het is echter als met zovele evenementen dat het virus roet in het  eten blijft gooien. Vandaar dus dat het Jubileum Symposium over Rudolf Steiner is verplaatst naar 31 oktober 2021. Hopelijk kan het dan wel doorgaan. Uw groene kaarten zijn nu geldig voor die datum.

Er ontstaan nu echter mogelijk nieuwe problemen.
We weten op dit moment niet welke maatregelen de overheid ons dan (wel of niet) zal hebben opgelegd.
Nogmaals Stichting de Heraut houdt zich aan de regels van de overheid.

Wel kunnen we zeggen dat als de anderhalve meterregel (nog of weer) geldt, het symposium niet doorgaat.

Anders is het wanneer bij entree  alleen een vaccinatie- of testbewijs wordt gevraagd en de zaal gevuld kan worden.

Waarschijnlijk kunnen we het Symposium dan niet meer verplaatsen. Willen we dat toch doen, dan moeten wij evengoed  de zaalhuur en de nevenkosten betalen. Daartoe zijn we niet in staat: de zaalhuur komt immers uit de entreeprijs.

Dat wil dus zeggen dat we er dan vanuit moeten gaan dat u gevaccineerd bent tegen corona, of hersteld bent van corona of negatief getest bent op corona en dat u uw verantwoordelijkheid neemt.
Verder, moeten we er vanuit gaan dat indien u klachten heeft die op Covid-19 kunnen wijzen u ook uw verantwoordelijkheid neemt.

Mogelijk wordt echter na 14 september alles weer anders.

Een oplossing is dat we er voor zorgen dat het symposium thuis via live stream op computer of TV  te volgen is. Ook wordt er een videoopname gemaakt van het symposium zodat men het symposium op een later moment thuis kan bekijken.
Daarom: Kijk voor het laatste nieuws over de themadagen en het symposium regelmatig even op de website.
Na 14 september weten we waarschijnlijk meer..

We willen er  dan ook zeker voor zorgen dat u het symposium,  is het niet in de zaal dan thuis via livestream kan volgen op uw computer of TV (indien u dit wilt). WE GAAN DUS OOK LIVE. Ook zal er een video van deze dag gemaakt worden, zodat men het symposium op een later moment kan bekijken.

Opgeven voor livestream of het bekijken van de video
Voor diegenen die niet naar het symposium willen of kunnen komen of als het symposium volgeboekt is, willen wij de mogelijkheid bieden via livestream het symposium bij te wonen of via een video te bekijken.
Bij opgave voor live  of video ontvangt u van ons per mail een toegangscode die u op de dag van het symposium in uw webbrowser kunt invoeren en wordt u direkt met de zaal verbonden.  U kunt er ook voor kiezen op een later moment de video-opname te  bekijken.

Daarom: Kijk voor het laatste nieuws over de themadagen en het symposium kijk regelmatig even op de website.

Voor diegenen die al (groene) kaarten hebben: deze blijven geldig!
Mocht u er onverwacht op 31 oktober  2021 niet bij kunnen zijn in Orpheus inApeldoorn,
dan bestaat de mogelijkheid de kaarten tot 26 september 2021 terug te sturen.
Het inschrijfgeld zal dan teruggestort worden.Na deze datum is uw inschrijving definitief.

De kaarten kunnen echter ook gebruikt worden voor de livestream uitzending en de videoopname. 

Nog steeds staat op die dag Rudolf Steiner en zijn levensgang centraal. Maar omdat het Symposium nu al een paar keer uitgesteld is, verandert ook de inhoud ervan. 
Oorspronkelijk zou kort voor het eerst geplande Symposium het boek van Hans Stolp over Rudolf Steiner verschijnen: Rudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur. De inhoud van dat boek zou dan centraal staan. Het boek verscheen wel, maar het Symposium werd verplaatst: uiteindelijk naar 13 juni 2021 en nu zelfs naar 31oktober 2021.
Binnenkort, 20 juli 2021, zal het nieuwste boek van Hans Stolp verschijnen:
De Mysteriën van Christus voor wie het geheim begrijpen wil. 
Omdat we ervan uitgingen dat het Symposium na op 31 oktober  a.s. door zou kunnen gaan, lijkt het logisch om daarbij niet alleen in te gaan op de levensgang van Rudolf Steiner, maar ook op zijn inzichten in de Mysteriën van Christus. 
Wat hopen wij dat het op 31 oktober ook écht mogelijk wordt samen te komen en elkaar te ontmoeten. En tot die tijd blijven wij in de geest verbonden – de geest van het esoterisch christendom dat ons door Rudolf Steiner op zo’n nieuwe, heldere en logische manier werd aangereikt.  

Congrescentrum Orpheus ligt aande rand van het stadscentrum van Apeldoorn
en is uitstekend bereikbaar, zowel met eigen als met het openbaar vervoer.

SAMENVATTEND

Het symposium is verplaatst naar

ZONDAG 31 OKTOBER 2021

en wordt gehouden in

CONGRESCENTRUM ORPHEUS

IN APELDOORN.

Aanmelden voor symposium

Inschrijving

Inschrijving alleen mogelijk door:

 € 25,= (zonder lunch) of
€ 35,= (inclusief een klein lunchpakket)

over te maken op de rekening van de Triodosbank

IBAN nummer is NL69TRIO 0254 8450 53

 t.n.v. Stichting de Heraut te Oss o.v.v.
uw ADRES en Rudolf Steiner symposium.

 LET OP !!!!!
Vermelding van naam en adres is noodzakelijk voor het kunnen toesturen van de toegangskaarten.

De overmaking dient uiterlijk zaterdag 1 oktober in ons bezit te zijn. Wij zenden u vervolgens de routebeschrijving en bestelde toegangskaart(en) en lunchkaart(en).

LET OP!!!!!
U bent pas ingeschreven op het moment dat het entreegeld is overgemaakt op bovenstaande rekening.

Programma van het Symposium

9.30 uur     Deuren open

10.30 uur   Zaal open

11.00 uur   Start programma                

16.30 uur Einde van het programma

 

Het thema van dit symposium is:
Rudolf Steiner: Stichter van een nieuwe cultuur

De vier lezingen op deze dag zullen ons een inzicht geven van wie Rudolf Steiner was en hoe belangrijk zijn inzichten zijn voor het esoterisch Christendom.

 Pieter Zandberg is de dagvoorzitter van dit symposium.

De sprekers zijn:

Hans Stolp
Hans Stolp is pastor en auteur. Ook is hij redacteur van ons kwartaalblad ‘Verwachting’.
Zijn bekendheid dankt hij vooral aan de vele lezingen die hij geeft over het esoterisch christendom.

 Wilma Mulder
Naast haar dagelijks werk als advocate heeft zij zich de afgelopen jaren verdiept in het werk van  Rudolf Steiner.
Zij is ook redacteur  van ons kwartaalblad Verwachting.


Categorie: Symposium 2020
Hits: 17385